Årsmöte 2018

Årsmötet hålls i stationshuset söndagen den 25 mars klockan 14. Föreningen bjuder på fika.

Dokument inför och efter årsmötet

Från styrelsen
Kallelse/dagordning   → klicka här
Verksamhetsberättelse för 2017   → klicka här
Verksamhetsplan för 2018   → klicka här
Bokslut för 2017   → klicka här
Budget för 2018   → klicka här
Valberedningens förslag till styrelse   → klicka här
Protokoll   → klicka här

Från medlemmar
Motion om digitalisering   → klicka här
Motion om möte med föreningarna   → klicka här
Motion om hyressättning   → klicka här

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.