Årsmöte 2019

Årsmötet hålls i stationshuset söndagen den 24 mars klockan 14. Föreningen bjuder på fika.

Dokument inför årsmötet

Obs! Handlingarna läggs in här efter hand som styrelsen blir klar med dem.

Från styrelsen
Kallelse och dagordning   → klicka här
Verksamhetsberättelse för 2018   → klicka här
Verksamhetsplan för 2019   → klicka här
Bokslut för 2018   → klicka här
Budget för 2019   → klicka här
Revisionsberättelse för 2018   → klicka här
Valberedningens förslag till styrelse   → klicka här

Från medlemmar
Inkomna motioner   → klicka här

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.