Galleri

Byföreningen har två lokaler för utställningar: stationshuset och annexet.

Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin.

Alla utställare sommaren 2017

Utställningsprogrammet   → Klicka här

Gå vidare-länkar

Galleri Stationen
Om utställningarna under sommaren 2017   → klicka här

Galleri Annexet
Om utställningarna under sommaren 2017   → klicka här

För utställare 2018

Att ställa ut  i Galleri Stationen   → Klicka här
Att ställa ut i Galleri Annexet   → Klicka här

Torsten Nilsson  öppnade sommarens gallerisäsong med en fotoutställning i annexet.

Gallerigruppen 
Elisabeth Brenner, Maria Creutzfeldt, Hasse Hansson, Lillemor Löfgren och Christer Wallentin. Lillemor är sammankallande.