Galleri

Byföreningen har två lokaler för utställningar: stationshuset och annexet. Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin.

Utställningarna under sommaren 2019 börjar den 15 juni och pågår till den 9 augusti. Varje vecka är det en ny utställare i statonshuset respektive annexet

Utställningar sommaren 2019

Lista över alla utställningar   → klicka här
Aktuell utställning i stationshuset   → klicka här
Aktuell utställning i annexet   → klicka här
Nästa utställning i stationshuset   → klicka här
Nästa utställning i annexet   → klicka här
Avslutade utställningar i stationshuset   → klicka här
Avslutade utställningar i annexet   → klicka här

För utställare kommande år

Att ställa ut  i stationshuset   → klicka här
Att ställa ut i annexet   → klicka här

Gallerigruppen 
Maria Creutzfeldt, Hasse Hansson, Hanserik Romeling, Per Thorn och Christer Wallentin. Maria är sammankallande.

Susanne Rylander  ställer ut i stationshuset från den 13 juli till den 19 juli.

Utställare tidigare år

2018
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här

2017
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här