Galleri

Byföreningen har två lokaler för utställningar: stationshuset och annexet. Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin.

Alla utställare sommaren 2018

Eftersalong Galleri Stationen   → Klicka här
Eftersalong Galleri Annexet   → Klicka här

Alla utställare sommaren 2017

Eftersalong Galleri Stationen   → Klicka här
Eftersalong Galleri Annexet   → Klicka här

För utställare kommande år

Att ställa ut  i Galleri Stationen   → klicka här
Att ställa ut i Galleri Annexet   → klicka här

Gallerigruppen 
Maria Creutzfeldt, Hasse Hansson, Ame Karlsson, Per Thorn och Christer Wallentin. Maria är sammankallande.

Torsten Nilsson  öppnade sommarens gallerisäsong med en fotoutställning i annexet.