Hamnen

Foto Christer Wallentin Foto Christer Wallentin

Arbetet på ören

Hamnen behöver repareras grundligt. Som steg ett har kommunen låtit en entreprenör bredda och höja ören. Den har till uppgift att bryta vågorna som rullar in mot hamnen.
Den här första etappen kostade kommunen cirka 800 000 kronor.

Johanssons Grus började arbetet den 25 januari. Det var klart en månad senare, trots att vattenståndet var så högt vid något tillfälle att man vara tvungen att göra ett uppehåll.
Örens nya mått var noga preciserade. En utsättare från kommunen var på plats och angav gränserna för vad som fick göras.
Underst lade man sprängsten som rullar mindre. Ören täcktes sedan med natursten. När jobbet var klart var ören en dryg meter över den högsta nivån jämfört med när man började.
Men den hade samtidigt kortats med tio meter, eftersom den vid föregående reparation gjordes längre än vad som var meningen.

Här finns mer läsning

Helsingborgs Dagblad den 4 februari 2016   → klicka här
Helsingborgs Dagblad den 10 februari 2015   → klicka här
Möllekuriren 2015 nummer 1   → klicka här
Hamnföreningens brev den 27 januari 2015   → klicka här
Dykarundersökning i februari 2014   → klicka här