Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Vårnumret publicerades den 14 mars 2019.

Nästa nummer
Sommarnumret kommer ut den 5 juni 2019.


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15
 

Redaktionskommitté
Birgitta Hansson, Leif Holmberg, Ingmar Hesslefors,
Gunilla Larsson, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson,
Christina Ullenius och Christer Wallentin.

Redaktör

Vakant

Layout och redigering

Lilla förlaget, Christer Wallentin
E-post   → klicka här

070-844 81 25

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Tidigare nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers förskjutning   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2019 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 110 kronor per år; för utlandet 210 kronor per år.

Vårnumret 2019   publicerades den 14 mars. Ur innehållet:

Möllebor på oktobermarknaden i Höganäs, Axel Mangbo – Målvakt i Rögle, En djupdykning i Öresund, Debatt: Skötseln av Kullaberg brister, Elfver Gröning och Karl XI – Tredje delen: Mötet.

Hela innehållet i numret   → klicka här

Flera bilder till numret
• Hamnen → klicka här
•  Infartsparkeringen
klicka här