Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Julnumret publicerades den 29 november 2018.

Nästa nummer
Vårnumret kommer ut den 14 mars 2019.

Redaktör

Bengt Nilsson
E-post   → klicka här
070-740 04 58

Layout och redigering

Lilla förlaget, Christer Wallentin
E-post   → klicka här

070-844 81 25


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Tidigare nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers förskjutning   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2018 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 110 kronor per år; för utlandet 210 kronor per år.

Julnumret 2018   publicerades den 29 november. Ur innehållet:

Kullaberg – vilken härlig lekplats! Bror Karlssons biodlarminnen, Biologisk mångfald inte bara för experterna,  Kullabergs grottor sätter fantasin i rörelse, Installera solpaneler, Elfver Gröning och Karl XI – Andra delen:
Konungen.

Hela innehållet i numret   → klicka här

Grottbilderklicka här