Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Höstnumret publicerades den 13 september 2018.

Nästa nummer
Julnumret kommer ut den 29 november 2018.

Redaktör

Bengt Nilsson
E-post   → klicka här
070-740 04 58

Layout och redigering

Lilla förlaget, Christer Wallentin
E-post   → klicka här

070-844 81 25


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Tidigare nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers förskjutning.

Översikt
Se en översikt över numren på webben   → klicka här

Respektive nummer

Producerade av Lilla Förlaget i Mölle
– Christer Wallentin

2018 nummer 2   → klicka här
2018 nummer 1   → klicka här

2017 nummer 4   → klicka här
2017 nummer 3   → klicka här
2017 nummer 2   → klicka här
2017 nummer 1   → klicka här

2016 nummer 4   → klicka här
2016 nummer 3   → klicka här
2016 nummer 2   → klicka här
2016 nummer 1   → klicka här

2015 nummer 4   → klicka här
2015 nummer 3   → klicka här
2015 nummer 2   → klicka här
2015 nummer 1   → klicka här

2014 nummer 4   → klicka här
2014 nummer 3   → klicka här
2014 nummer 2   → klicka här
2014 nummer 1   → klicka här

2013 nummer 4   → klicka här
2013 nummer 3   → klicka här
2013 nummer 2   → klicka här
2013 nummer 1   → klicka här

Producerade av Stilbildarna i Mölle
– Frederic Täckström

2012 nummer 4   → klicka här
2012 nummer 3   → klicka här
2012 nummer 2   → klicka här
2012 nummer 1   → klicka här

2011 nummer 4   → klicka här
2011 nummer 3   → klicka här
2011 nummer 2   → klicka här
2011 nummer 1   → klicka här

2010 nummer 4   → klicka här
2010 nummer 3   → klicka här
2010 nummer 2   → klicka här

Höstnumret 2018   publicerades den 13 september. Ur innehållet: Krapperups jordbruk effektivt och skonsamt, Strömmen var borta i 16–20 timmar, Idén med andelshus förverkligades i Mölle redan 1907, Elfver Gröning och Karl XI, De koovanas vandringsled.

Hela innehållet i numret   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2018 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 110 kronor per år; för utlandet 210 kronor per år.