Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Höstnumret publicerades den 15 september 2017.

Nästa nummer
Julnumret kommer ut den 1 december 2017.

Redaktör

Bengt Nilsson
E-post   → klicka här
070-740 04 58

Layout och redigering

Lilla förlaget, Christer Wallentin
E-post   → klicka här

070-844 81 25

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Tidigare nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers förskjutning.

Översikt
Se en översikt över numren på webben   → klicka här

Respektive nummer

Producerade av Lilla Förlaget i Mölle
– Christer Wallentin

2017 nummer 3   → klicka här
2017 nummer 2   → klicka här
2017 nummer 1   → klicka här

2016 nummer 4   → klicka här
2016 nummer 3   → klicka här
2016 nummer 2   → klicka här
2016 nummer 1   → klicka här

2015 nummer 4   → klicka här
2015 nummer 3   → klicka här
2015 nummer 2   → klicka här
2015 nummer 1   → klicka här

2014 nummer 4   → klicka här
2014 nummer 3   → klicka här
2014 nummer 2   → klicka här
2014 nummer 1   → klicka här

2013 nummer 4   → klicka här
2013 nummer 3   → klicka här
2013 nummer 2   → klicka här
2013 nummer 1   → klicka här

Producerade av Stilbildarna i Mölle
– Frederic Täckström

2012 nummer 4   → klicka här
2012 nummer 3   → klicka här
2012 nummer 2   → klicka här
2012 nummer 1   → klicka här

2011 nummer 4   → klicka här
2011 nummer 3   → klicka här
2011 nummer 2   → klicka här
2011 nummer 1   → klicka här

2010 nummer 4   → klicka här
2010 nummer 3   → klicka här
2010 nummer 2   → klicka här

Julnumret 2017   publiceras den 1 december. Det innehåller andra delen av berättelsen om Kamrer Wide, ett reportage om Kockenhus, två debattinlägg i trafikfrågan och mycket mer. Läsning så det räcker långt in på det nya året!

Innehållet i numret   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2017 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 100 kronor per år; för utlandet 210 kronor per år.