Pyk-samlingen

Bakgrund

Hans-Otto Pyk donerade bilder, klipp, kartor med mera till byföreningen 2011. Materialet är numera deponerat hos Folklivsarkivet i Lund.

Projektgrupp

Det finns en projektgrupp inom byföreningen som har till uppgift att bland annat ordna en årlig utställning med utgångpunkt i Pyk-samlingen. Kontaktpersoner:

Christina Carlsson
christina.carlsson@med.lu.se
070-632 12 90

Chatarina Lindgren
lindgren.chat@telia.com
070-883 96 19

Christina Ullenius
christina.ullenius@gmail.com
070-588 45 00

Årets utställning

Utställningen under sommaren 2017 har temat Ett skepp kommer lastat – Skeppare, skutor och laster.

Christina Ullenius i Möllekuriren   → klicka här
Helsingborgs Dagblad   → klicka här

Tidigare utställningar

Italienska vägen 2016   → Läs mer ...
Berget–Brytningen–Berättelsen 2015   → klicka här
Fiske–Fartyg–Fina besök 2014   → klicka här
Kullaberg från sjösidan 2013   → klicka här
Pyk-veckan 2012   → klicka här

Bilderna nedan   togs under den första Pyk-utställningen 2012. Den hölls i stationshuset, och ett inslag var att Hans-Otto Pyk kommenterade bilder ur familjealbum som besökarna hade med sig. Foto Christer Wallentin