Pyk-samlingen

Bakgrund

Hans-Otto Pyk donerade bilder, klipp, kartor med mera till byföreningen 2011. Materialet är numera deponerat hos Folklivsarkivet i Lund.

Projektgrupp

Det finns en projektgrupp inom byföreningen som har till uppgift att bland annat ordna en årlig utställning med utgångpunkt i Pyk-samlingen. Kontaktpersoner:

Peter Appelros
peter.appelros@bahnhof.se
042-34 71 01

Christina Carlsson
christina.carlsson@med.lu.se
070-632 12 90

Chatarina Lindgren
lindgren.chat@telia.com
070-883 96 19

Christina Ullenius
christina.ullenius@gmail.com
070-588 45 00

Årets utställning 2018

Temat är hamnen i Mölle med inriktning på dåtid, nutid och framtid.

Utställningen som pdf del 1   → klicka här
Utställningen som pdf del 2   → klicka här
Utställningen som pdf del 3   → klicka här

Tips: Zooma in på utställningsskärmarna så går det lätt att läsa texterna och se närmare på bilderna.

Tidigare års utställningar

2017   Ett skepp kommer lastat – Skeppare, skutor
   Christina Ullenius i Möllekuriren   → klicka här
   Helsingborgs Dagblad   → klicka här

2016   Italienska vägen
   Peter Appelros i Möllekuriren  → klicka här
 
  Broschyr för vandrare   → klicka här
   Skyltar längs vägen   → klicka här

2015   Berget–Brytningen–Berättelsen
   Läs mer   → klicka här

2014   Fiske–Fartyg–Fina besök
   Läs mer   → klicka här

2013   Kullaberg från sjösidan
   Läs mer   → klicka här

2012   Pyk-veckan  
   Läs mer   → klicka här

Bilderna nedan   togs under den första Pyk-utställningen 2012. Den hölls i stationshuset, och ett inslag var att
Hans-Otto Pyk kommenterade bilder ur familjealbum som besökarna hade med sig. Foto CeWe