Styrelse

Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2020:

Ordförande
Lena Johanson-Thor
070-633 14 56
Mejla till Lena   → klicka här
• Uthyrning, sommarmöte på Grand

Vice ordförande

Leif Holmberg
070-571 67 15
Mejla till Leif   → klicka här
• Ansvarig utgivare för Möllekuriren, midsommar,
Galna torsdan

Sekreterare

Christina Ullenius

070-558 45 00
Mejla till Christina→ klicka här

• Sommarens Pyk-utställning, Kulturdagen

Kassör
Birgitta Hansson

070-337 07 65
Mejla till Birgitta → klicka här

Övriga styrelsemedlemmar

Delshammar, Magnus
070-861 69 60
Mejla till Magnus   → klicka här
• Baden

Birgitta Göransson
070-779 74 38
Mejla till Birgitta   → klicka här
• Utdelning av Möllekuriren, vinprovningar

Ame Karlsson
070-573 37 68
Mejla till Ame   → klicka här
• Julmarknad

Hanserik Romeling
Mejla till Hanserik   → klicka här
• Gallerigruppen, valborgsmässofirande

Ann-Sophie »Tytan« Spinola
070-834 01 33
Mejla till Tytan   → klicka här
• Möllekurirens annonsgrupp, nycklar

Redaktör för Möllekuriren
Vakant

Ansvarig utgivare för Möllekuriren
Leif Holmberg, se kontaktuppgifter ovan

Redaktör för hemsidan
Christer Wallentin
070-844 81 25
Mejla till Christer   → klicka här

Revisorer
Anna Henricsson
Lars Steen

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Vi rapporterar löpande om det viktigaste från styrelsens sammanträden.

klicka här


Länk till valberedningen   → klicka här