Styrelse

Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2019:

Ordförande
Lena Johanson-Thor
070-633 14 56
Mejla till Lena   → klicka här
• Uthyrningar

Vice ordförande

Leif Holmberg
070-571 67 15
Mejla till Leif   → klicka här
• Ansvarig utgivare för Möllekuriren

Sekreterare
Raoul Kennedy

073-396 25 12
Mejla till Raoul→ klicka här


Kassör

Lars Steen

070-558 83 83
Mejla till Lars   → klicka här

Övriga styrelsemedlemmar

Blom, Jacob
070-302 57 48
Mejla till Jacob   → klicka här

Delshammar, Magnus
070-861 69 60
Mejla till Magnus   → klicka här
• Uthyrningar, Solviken

Gunilla Dreilick
070-662 04 05
Mejla till Gunilla   → klicka här

Birgitta Göransson
070-779 74 38
Mejla till Birgitta   → klicka här
• Solviken, vinprovning

Ame Karlsson
070-573 37 68
Mejla till Ame   → klicka här
• Galerigruppen, inköp av förbrukningsvaror, julmarknad

Pia Mikkelsen
070-394 41 70
Mejla till Pia   → klicka här
• Anslagstavlan, föreningens brevlåda

Redaktör för Möllekuriren
Bengt Nilsson
070-740 04 58
Mejla till Bengt   → klicka här


Ansvarig utgivare för Möllekuriren
Leif Holmberg, se kontaktuppgifter ovan

Redaktör för hemsidan
Christer Wallentin
070-844 81 25
Mejla till Christer   → klicka här

Revisorer
Lars Nyrén
Per Delshammar

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Vi rapporterar löpande om det viktigaste från styrelsens sammanträden.

klicka här


Länk till valberedningen   → klicka här