Styrelse

Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2018:

Ordförande
Mats Jönsson

070-575 11 28
Mejla till Mats   → klicka här


Vice ordförande
Christina Ullenius
070-588 45 00
Mejla till Christina   → klicka här
 

Sekreterare
Ingemar Löfgren

070-383 38 61
Mejla till Ingemar   → klicka här
 

Kassör

Lars Steen

070-558 83 83
Mejla till Lars   → klicka här

Övriga styrelsemedlemmar

Elisabeth Brenner
070-811 09 44
Mejla till Elisabeth   → klicka här

Lena Johanson-Thor
070-633 14 56
Mejla till Lena   → klicka här

Magnus Löfkvist
070-849 67 44
Mejla till Magnus   → klicka här

Maria Svensson
070-994 35 37
Mejla till Maria   → klicka här
 

Redaktör för Möllekuriren
Bengt Nilsson
070-740 04 58
Mejla till Bengt   → klicka här

Redaktör för hemsidan

Christer Wallentin
070-844 81 25
Mejla till Christer   → klicka här

Mats Jönsson   tillträdde som byföreningens ordförande i mars 2014, och vid årsmötet i mars 2017 omvaldes han. Foto Christer Wallentin

Läs en intervju med Mats   → klicka här

Vad hände på styrelsemötet?

Vi rapporterar löpande om de viktigaste besluten från styrelsens sammanträden.

klicka här


Länk till valberedningen   → klicka här