Årsmöte 2017

Dokument från årsmötet

Protokoll från mötet den 26 mars   → klicka här

Dokument inför årsmötet

Kallelse   → klicka här
Dagordning   → klicka här
Verksamhetsberättelse för 2016   → klicka här
Verksamhetsplan för 2017   → klicka här
Bokslutsrapport för 2016 (förenklad)   → klicka här
Förslag till budget för 2017   → klicka här
Resultatrapport för 2016   → klicka här
Balansrapport per den 31 december 2016   → klicka här
Valberedningens förslag till styrelse   → klicka här
Förslag till stadgeändringar   → klicka här

Dokument från tidigare årsmöten

2016
Dagordning   → klicka här
Verksamhetsberättelse   → klicka här
Resultatrapport   → klicka här
Balansrapport   → klicka här
Budget för 2016   → klicka här
Protokoll från årsmötet   → klicka här

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.