Årsmöte 2019

Årsmötet hölls i stationshuset den 24 mars.  Du kan läsa dokumenten inför årsmötet och protokollet för mötet, se länkarna nedan.

Dokument

Från styrelsen
Kallelse och dagordning   → klicka här
Verksamhetsberättelse för 2018   → klicka här
Verksamhetsplan för 2019   → klicka här
Bokslut för 2018   → klicka här
Budget för 2019   → klicka här
Revisionsberättelse för 2018   → klicka här
Valberedningens förslag till styrelse   → klicka här

Årsmötesprotokoll
Protokoll   → klicka här

Från medlemmar
Inkomna motioner   → klicka här

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.