Årsmöte 2022

Årsmötet kommer att hållas i stationshuset den 20 mars klockan 14. 

Nedanstående dokument fylls på efter hand.

Kallelse och dagordning  

Balansrapport
Resultatrapport
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse 
Verksamhetsplan 2022 
Budget 2022 summerad
Budget 2022 detaljerad med utfall 2021
Valberedningens förslag 
Förslag till ny valberedning saknas

Motioner
Inga motioner har kommit in

Protokoll
Protokoll från årsmötet publiceras efter mötetÅrsmötet 2021
 

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.