Årsmöte 2020

Årsmötet hålls i stationshuset den 29 mars klockan 13.  Dokumenten inför årsmötet finns på hemsidan, se länkarna nedan.

Dokument

Från styrelsen
Kallelse och dagordning   → klicka här
Verksamhetsberättelse för 2019   → klicka här
Verksamhetsplan för 2020   → klicka här
Bokslut för 2019   → klicka här
Budget för 2020   → klicka här
Revisionsberättelse för 2019   → klicka här
Valberedningens förslag till poster   → klicka här

Årsmötesprotokoll
Protokoll från årsmötet den 29 mars   → klicka här (ej klart)

Motioner till årsmötet
Om biblioteket i Mölle   → klicka här
Om hyressättning av stationshuset   → klicka här
Om Skånetrafikens zonindelning   → klicka här

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.