Årsmöte 2020

Årsmötet skulle ha hållits i stationshuset den 29 mars. På grund av coronapandemin genomfördes det i stället i digital form under tiden den 15 april–den 2 maj.

Dokument

Från styrelsen
Kallelse till digitalt årsmöte   → klicka här
Förvaltningsberättelse inklusive bokslut   → klicka här
Revisionsberättelse   → klicka här
Medlemsavgift för 2021   → klicka här
Verksamhetsplan samt budget   → klicka här
Valberedningens förslag   → klicka här

Årsmötesprotokoll
Protokoll från det digitala årsmötet   → klicka här

Motioner till årsmötet
Motionerna kommer att behandlas på en extra föreningsstämma senare under 2020
Om biblioteket i Mölle   → klicka här
Om hyressättning av stationshuset   → klicka här
Om Skånetrafikens zonindelning   → klicka här

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.