Årsmöte 2021

Årsmötet skulle ha hållits i stationshuset den 28 mars. På grund av coronapandemin genomförs det i digital form.

Digitalt årsmöte den 28 mars

Från styrelsen
Kallelse och dagordning till årsmötet   → klicka här
Versamhetsberättelse   → klicka här
Balansrapport → klicka här
Resultatrapport → klicka här
Revisionsberättelse   → klicka här
Medlemsavgift för 2022   → klicka här
Verksamhetsplan   → klicka här
Budgetförslag 2021 och utfall 2020 → klicka här
Valberedningens förslag   → klicka här
Förslag valberedning   → klicka här
Underlag och beslutsförslag   → klicka här
Motioner
Barnsäkerhet
Dambadet
Trafik
Trädallén

Årsmötesprotokoll
Protokoll från det digitala årsmötet   → visas här
Personer som röstat med e-post → visas här

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.