Att hyra lokal eller lägenhet

Denna sida är inaktiverad. All bokning sker genom bokningsfunktionen på den nya hemsidan mölle.se.

Klicka här för att komma till den nya bokningssidan.


Stationshuset  
är byföreningens skötebarn. Den tidigare väntsalen är lämplig för möten, konferenser, föreläsningar, fester med mera.

Under påsken och sommaren används lokalen för utställningar. Intill den stora salen ligger ett kök på cirka 20 kvadratmeter. Det används ofta för sammanträden och det är basen för Mölles bibliotek. Köket kan används för att brygga kaffe och te, uppvärmning av mat och för förvaring av kylda drycker.

Annexet   används under vinterhalvåret för gymnastik, yoga och bordtennis; under påsken och sommaren för utställningar.

Lägenheten   På andra våningen i stationshuset finns det en lägenhet på fyra rum och kök med sex sovplatser.
Se bilder   → klicka här

Lediga tider i stationshuset   → klicka här
Lediga tider i annexet   → klicka här
Lediga tider i lägenheten   → klicka här
Förfrågan   → Fyll i formuläret

 

Priser 2021 

Priser och regler framgår av styrelsens hyrespolicyklicka här

• Priserna för »ideella öppna verksamheter«, föreningar och liknande med säte i Mölle är:

Stationshuset med köket
50 kr per tillfälle, upp till 24 deltagare
250 kr per tillfälle, för 25 eller flera deltagare
Annexet
30 kr per tillfälle

• Priserna för privatpersoner för slutna arrangemang är:


Stationshuset med köket
600 kr per dag*
1 200 kr per dygn**
Annexet
300 kr per dag*
500 kr per dygn**

Lägenheten*** – samma pris för alla
1 200 kr per dygn högsäsong
500 kr per dygn lågsäsong
6 000 kr per vecka högsäsong
3 000 kr per vecka lågsäsong

* Max 5 timmar
** Från klockan 10 till 10
*** Lågsäsong den 1 december–28 februari.

Konferenser   Föreningar på andra orter, företag med flera kan hyra lokalerna för till exempel konferenser. Hyran fastställs efter kontakt med byföreningen.

Betalning   Den som hyr i stationshuset ska betala hyran i förväg. Betala till bankgiro 5617-3883. Otillräcklig städning, skadegörelse, nyckelförlust etcetera kan medföra utdebitering.

Utrustning i stationshuset och annexet   → klicka här

Hyra för utställning

Under sommaren hyr byföreningen ut stationshuset och annexet för konstutställningar.

Utställningar i stationshuset   → klicka här
Utställningar i annexet   → klicka här