Mölle By- och Kulturförening

År 1956 startades en förening i Mölle för att bland annat rädda det gamla varmbadhuset. Förening ombildades 1972 till Mölle Byförening. Sommarmötet 2014 beslöt att ändra namnet till Mölle By- och Kulturförening, men i dagligt tal och här på hemsidan säger vi byföreningen.

Genom åren har föreningen arbetat med alla möjliga frågor, men syftet har hela tiden varit att skapa en bättre by för alla. Föreningen bevakar Mölles intressen, arbetar med trivselfrågor och svarar för stationshuset och annexet. Byföreningen är också en länk mellan Mölle och Höganäs kommun.

Styrelse   → klicka här
Revisorer   → klicka här
Valberedning   → klicka här
Stadgar   → klicka här
Föreningsstämmor   → klicka här

Bli medlem   → klicka här
Byföreningens aktiviteter→ klicka här  

Bildgalleri   → klicka här
Boka lokal   → klicka här
Byvandring med kommunen   → klicka här
Årets Möllebo   → klicka här
Byföreningens samling av snapsvisor   → klicka här
Jubileum 2010   → klicka här

Pyk-samlingen

Foto Christina Carlsson

Hans-Otto Pyk   donerade bilder, klipp, kartor med mera till byföreningen 2011. Materialet är numera deponerat hos Folklivsarkivet i Lund.
→  Läs mer ...

Projekt under 2015

Flera projektgrupper arbetade under våren 2015. Varje projekt hade en egen webbsida. Där finns information om gruppens uppgift, vilka som var med, kontaktperson, länkar till material med mera. Projekten var:

Butik i Mölle   → klicka här
Vägar och trafik   → klicka här
Stationsområdet   → klicka här
Snyggt & trivsamt   → klicka här