Byvandring med kommunen

Det har varit en tradition att företrädare för kommunen besöker Mölle i början av juni varje år. Från kommunen brukar det vara ett eller flera kommunalråd och några tjänstemän. Från byföreningen deltar tre, fyra styrelsemedlemmar.

2016 skedde ingen byvandring, men 2017 återupptogs traditionen.

Byvandringen börjar med ett möte i stationshuset. Sedan går gruppen runt under ett par timmar. Deltagarna tittar på vad som har gjorts sedan sist och diskuterar vad som behöver göras. Det här är ett tillfälle för byföreningen att träffa ansvariga i kommunen och framföra önskemål och förslag.

Rundvandringen dokumenteras mer eller mindre utförligt, se nedan.

Dokumentation

Byvandringen 2019   → klicka här
Byvandringen 2017   → klicka här
Byvandringen 2015   → klicka här
Byvandringen 2014   → klicka här
Byvandringen 2013   → klicka här
Byvandringen 2012   → klicka här
Byvandringen 2011   → saknas
Byvandringen 2010   → klicka här

Baden i Mölle   brukar komma upp när kommunens folk går runt med byföreningens representanter. Bilden är från Solviken som har en välbyggd brygga med stadiga trappor.