Föreningsstämmor

Den ordinarie föreningsstämman, årsmötet, ska hållas under mars enligt stadgarna. Det brukar vara en lördag eller söndag i slutet av månaden.

Vid behov kan styrelsen kalla till en extrastämma. Även medlemmarna kan kalla till ett sådant möte, men då krävs det att minst tio procent av medlemmarna står bakom begäran.

Medlemmarna kan lämna förslag till årsmötet. Motioner ska nå styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.

Årsmöte 2021 för 2020 → klicka här

Årsmöte 2020 för 2019 → klicka här

Alla stämmor 2019–2003 → klicka här
 

Nytutslagen bokskog. Foto Stig Peterson.