Föreningsstämmor

Den ordinarie föreningsstämman, årsmötet, ska hållas under mars enligt stadgarna. Det brukar vara en lördag eller söndag i slutet av månaden.

Vid behov kan styrelsen kalla till en extrastämma. Även medlemmarna kan kalla till ett sådant möte, men då krävs det att minst tio procent av medlemmarna står bakom begäran.

Medlemmarna kan lämna förslag till årsmötet. Motioner ska nå styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.

Ordinarie stämma 2019 →   klicka här
Extrastämma juli 2018 →   klicka här
Ordinarie stämma 2018   → klicka här
Extrastämma juli 2017   → klicka här
Ordinarie stämma 2017   → klicka här
Extrastämma juli 2016   → klicka här
Ordinarie stämma 2016   → klicka här
Extrastämma juli 2015   → klicka här
Ordinarie stämma 2015   → klicka här
Alla stämmor från 2009   → klicka här
 

Nytutslagen bokskog. Foto Stig Peterson.