Glimtar från styrelsens möten

Glimtar från styrelsens möten redovisas i byföreningens nyhetsbrev som skickas ut ungefär två gånger i månaden.
För anmälan till dessa skicka mejl till info@molle.se

Nedan finns ett urval av tidigare års styrelsemöten.

Glimtar från styrelsens möte 5 oktober 2021
Styrelsen hade som vanligt många stora och små ärenden. 

Uppdraget till en grupp, ”Visonsgrupp trafiken 2031” fastställdes. Flera har tidigare anmält intresse att delta i det arbetet men det finns utrymme för fler att komma med inspel. Gruppen ska presentera resultatet av sitt arbete i god tid före årsmötet i slutet på mars 2022. Intresserad: info@molle.se 

Styrelsen har haft ett möte med kommunledningen om erfarenheterna av sommarens trafik i Mölle. Samtalet med kommunen utgick från alla de synpunkter som kom fram under sommarmötet. Trots en del problem är huvudintrycket att många funnit sommartrafiken 2021 mycket bättre än situationen 2020. Trafikansvariga på kommunen tar med våra synpunkter i det fortsatta arbetet. Kommunen återkommer under våren. 

En grupp i styrelsen arbetar med en grupp studenter som inom ramen för sin utbildning ska ta fram grundstrukturen för en ny hemsida.

Vandringen på Östra Kullaberg den 28 september samlade ett antal Möllebor. 
Det gavs en handfast presentation av de åtgärder som planeras under perioden oktober 2021 - våren 2022. Mål för arbetet är att på sikt öka förutsättningarna för ädellövskogen. Varmt tack till Pernilla Olsson för en engagerande vandring.  För den som vill veta mer finns information om åtgärder på Östra Kullaberg: se www.kullabergsnatur.se.  Klicka på infofilmer om avverkning. Där finns också en karta som visar var olika åtgärder sätts in.

Styrelsemötet den  3 oktober 2019

Nya bord och stolar   ska köpas till stationshuset. När det är gjort säljs de gamla möblerna på Blocket.

Bilersättning   När någon använder sin bil för »tjänsteresor« betalar byföreningen 20 kronor per mil i ersättning.

Fiberfrågan   Stationshuset ansluts inte till Öresundskraft stadsnät, eftersom styrelsen anser att det skulle kosta för mycket, cirka 50 000 kronor.
Styrelsemötet den  3 september 2019

Vinprovningar   Priset för att delta i en vinprovning höjs med 50 kronor till 300 kronor. Det nya priset gäller från provningen den 16 september.

Katten ur tunnan   får en egen dag från och med 2020: fastlagssöndagen den 23 februari.

Kulturdagen   kommer inte tillbaka i den tidigare formen. Det kan i stället bli kultureftermiddagar, se nästa punkt.

Kommande program   Styrelsen planerar ett allmänt möte om naturreservatet i höst. Det blir eventuellt också en filmkväll om Aina och Sonny Svensson, Årets Möllebor.
Styrelsemötet den  6 augusti 2019

Mejlutskick till många   Det går numera inte att sända ett mejl till ett större antal mottagare; operatörerna uppfattar det som spam. Det berör nyhetsbrevet, inbjudan till vinprovningar etcetera. I fortsättningen kommer dessa utskick att ske med hjälp av en tjänst från Paloma.se.

FB-grupp   Styrelsen har fastställt preliminära regler för byföreningens grupp på Facebook. Gruppen administreras av Leif Holmberg och Christina Ullenius.

Gallerigruppen   Magnus Delshammar blir styrelsens representant i gruppen.
Styrelsemötet den 1 juli 2019

Medlemmar   Den 1 juli hade cirka 700 medlemmar betalat årsavgiften. Föreningens ekonomi är god.

Sommarmötet   På mötet den 21 juli klockan 15 medverkar bland annat Otto Ramsay för att berätta om djurhållningen på Kullaberg; Jimena Castillo talar om biltrafiken och parkeringen på Kullaberg. Årets Möllebor kommer också att presenteras.

Pyk-utställningen   i hamnen invigdes den 30 juni. Stor uppslutning och positiva omdömen. Utställningen har fått ekonomiskt stöd av Höganäs kommun och Stiernstedt Kockenhus kulturförening på vardera 15 000 kronor.
Styrelsemötet den 3 juni 2019

Hyra   Styrelsen har justerat hyressättningen för  lägenheten i stationshuset, klicka ovan på fliken Att hyra.

Solviken   Tre ungdomar har anställts från den 15 juni för att ha daglig tillsyn av badplatsen. I deras uppgifter ingår bland annat att plocka skräp och ta prover i barnbassängen. Magnus Delshammar leder deras arbete.

Pyk-utställningen   i hamnen har fått bygglov. Utställningen kommer att placeras på gräsmattan intill ruffen.
Styrelsemötet den 29 april 2019

Sommarmötet   Kommer att ske söndagen den 21 juli klockan 15 på Grand Hôtel.

Lägenheten   En arbetsgrupp har bildats som har i uppgift att förnya, komplettera och reparera lägenheten.

Fågelvikens Vänner   får ett bidrag från byföreningen på
15 000 kronor för verksamheten i sommar. Det är samma belopp som 2018. Byföreningen får i sin tur 36 000 kronor från kommunen för sitt arbete med badplatserna.

Pyk-utställningen   i hamnen kommer att bli försenad, eftersom kommunen kräver bygglov.
Styrelsemötet den 2 april 2019

Solviken   Kommunen är igång med att reparera barnbassängen. Den ska bland annat få en ny botten.

Ny styrelse   I den nya styrelsen är Lena Johanson Thor ordförande, Leif Holmberg vice ordförande, Christina Ullenius sekreterare och Birgitta Hansson kassör. På styrelsens egen sida står det vad respektive styrelsemedlem närmast ansvarar för   → klicka här

Antal medlemmar   I slutet av mars 2019 hade byföreningen 465 medlemmar.
Styrelsemötet den 11 mars 2019

Motioner   Det har kommit fyra motioner till årsmötet. De handlar om (1) serviceaffär i Mölle, (2) tågförbindelse Helsingborg–Höganäs–Mölle, (3) lokal elproduktion med solceller samt (4) hundrastgård. → Läs motionerna här

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå de två förstnämnda motionerna. När det gäller den tredje motionen anser styrelsen att frågan ligger utanför byföreningens verksamhetsområde. Styrelsen är positiv till den fjärde motionen, och kommer att föra frågan om hundrastgård vidare till kommunen.
Styrelsemötet den 5 mars 2019

Grön Turism   Styrelsen kommer att begära bidrag från kommunen för bänker i stationsparken och skyltar vid dambadet.
Styrelsemötet den 8 januari 2019

Ljuddämpning   Styrelsen planerar för att sätta upp akustikplattor i taket i stationshuset.  Samtidigt ska ljusramperna bytas ut; det senare betalas av kommunen.

Önskemål   Kommunen efterfrågar förslag från Mölleborna på sådant som borde förbättras. Det kan till exempel gälla trafiken, parkeringsmöjligheterna, baden och lekplatsen.

Kommande evenemang   Styrelsen har utsett kontaktpersoner för vinprovningarna, kulturdagen, Valborg, midsommar etcetera, klicka här.
Styrelsemötet den 6 december 2018

Julmarknaden  blev mycket lyckad, konstaterar styrelsen. Den ska återkomma till frågan om utställarna 2019 ska betala för att vara med.

Hyresförhandling   Styrelsen har kommit överens med bouleklubben och bridgeklubben om vilka motprestationer de ska göra för att behålla den nuvarande nolltaxan.

Aktiviteter under 2019   Styrelsen har spikat datum för de flesta arrangemang under året. Se under fliken Kalender ovan och klicka sedan på Byföreningens evenemang 2019.

Lokalfrågor   Kommunen ska byta ut dörrarna på annexet under vintern. Förberedelser pågår för att förbättra akustiken i stationshuset i ett samarbete mellan kommunen och byföreningen.
Styrelsemötet den 6 november 2018

Nudging   Är ett lättsamt sätt att få folk att bete sig som folk.
Ett exempel: I Göteborg minskade antalet fimpar på marken betydligt tack vare en kampanj som kombinerade askkoppar
i orange med skyltar med duvor och texten »Vänligen fimpa i askkoppen. Duvorna försöker sluta röka.« Byföreningen och kommunen gör en kampanj i vår i den andan.

Hyresförhandling   Styrelsen ska diskutera med bouleklubben och bridgeklubben vilka motprestationer de ska göra för att behålla nolltaxa.

Valborg   När Valborg firas 2019 ska det vara en lokal kör.
Styrelsemötet den 4 oktober 2018

Julmarknaden   Hittills har 28 utställare anmält sig, därav 2 som vill vara utomhus. Den 8 november klockan 17 blir det en träff i stationshuset för dem som vill hjälpa till med marknaden.

Dambadet   Ytterligare en skylt ska sättas upp som hjälper manfolk att inte förirra sig in på området. Det är dock oklart om det är byföreningen eller kommunen som ska bekosta den.
Styrelsemötena den 25 mars och tisdagen den 5 april 2018

Ansvarsfördelning   Kassör: Lars Steen, Sekreterare: Raoul Kennedy, Vice ordförande: Leif Holmberg, Uthyrning: Magnus Delshammar och Lena Johanson-Thor, Inköp: Ame Karlsson, Anslagstavla och brevlåda: Pia Mikkelsen, Ansvarig utgivare av Möllekuriren: Leif Holmberg.

Badplatserna   I sommar kommer Solviken att skötas av anställd personal. Kontaktpersoner: Magnus Delshammar och Birgitta Göransson. Fågelviken kommer att skötas av Föreningen Fågelvikens Vänner.
Styrelsemötet tisdagen den 6 mars 2018

Ekonomi   Kassören rapportera att föreningens ekonomi är stabil. Årsavgifterna kommer in i god takt.  

Årsavgift   Styrelsen kommer eventuellt att föreslå en enhetlig årsavgift på 300 kronor per hushåll oberoende av hur många personer som ingår. Frågan kommer att diskuteras på sommarmöte. Den nya nya avgiften skulle kunna komma att gälla från 2019.

Utegymmet   Kommunen kommer att komplettera redskapen med lättare utrustning.
Styrelsemötet onsdagen den 17 januari 2018

Årsmötet   hålls söndagen den 25 mars klockan 14 i stationshuset. Valberedningen satsar på en styrelse med 10 ledamöter.  

Valborg   I år anlitar styrelsen en manskör som ersätter både den vanliga Möllekören och en vårtalare.

Möten under 2017

Styrelsemötet måndagen den 4 december 2017

Medlemmar   Det totala antalet betalande hushåll 2017 är 494, vilket troligen är rekord.

Nya hyror 2018   Styrelsen har fastställt hyrorna för stationshuset, lägenheten och annexet. Alla som hyr ska hädanefter vara medlemmar i byföreningen. Läs mer här

Julmarknaden  blev lyckad. Det var många besökare och utställarna var överlag mycket nöjda.

Möllekuriren   Den som vill få tidningen till hemadressen får betala 110 kronor extra 2018, vilket innebär en smärre höjning. Tillägget för att få tidningen till en adress i utlandet är oförändrat 210 kronor per år.
Styrelsemötet tisdagen den 14 november 2017

Kulturdag   Den 11 februari 2018 – fastlagssöndagen –blir det en kulturdag i stationshuset, annexet och området omkring. Uppläggningen blir som tidigare år.

Årets Möllebo   Traditionen kommer kanske att tas upp igen 2018. Styrelsen ska undersöka om andra föreningar vill vara med och nominera/välja.

Stationsområdet  Styrelsen kommer att försöka arbeta in Perrongen som benämning på området i anslutning till stationshuset och annexet. De namn som har använts hittills är stationsträdgården, stationsparken och andra.
Styrelsemötet tisdagen den 10 oktober 2017

Uthyrning   Nya priser kommer att införas. Detta gäller nya bokningar för 2018; befintliga bokningar följer den gamla prislistan.

Reparation i stationshuset   Innertaket behöver lagas och målas. Kommunen utför arbetet i januari 2018, och under den tiden kan lokalen inte användas. Köket berörs inte.

Parkering  Kommunen har startat en grupp som planerar för en parkering vid kapellet. Byföreningen representeras i gruppen av ordföranden.
Styrelsemötet tisdagen den 12 september 2017

Ekonomi   Kassören rapporterade att intäkterna ligger väl i nivå med budgeten och att likviditeten är god.

Baden   Avtalet med kommunen om baden ska sägas upp för omförhandling. Syftet är att skapa utrymme för alternativa upplägg av skötseln och underhållet av baden.

FaceBook  Borde byföreningen finnas på FaceBook? Den frågan kommer styrelsen att diskutera på ett kommande möte.
Styrelsemötet tisdagen den 8 augusti 2017

Ekonomi   Bilden av byföreningens ekonomi är i grunden positiv. Medlemsavgifterna har dock blivit cirka 10 000 kronor lägre än planerat. Ett annat bekymmer är hyrorna när enskilda, föreningar och företag hyr i stationshuset och annexet. Hyresprinciperna ska ses över inför 2018 med inriktning på att öka intäkterna.

Hustomte   Styrelsen planerar att anlita en person som kan ta över en del skötseln av stationshuset, annexet och området runt omkring.

Den 27 juli   Aktiviteterna denna torsdag föll mycket väl ut. Kostnaderna för flygblad, badarmärken, frukost med mera blev cirka 5 000 kronor.
Styrelsemötet tisdagen den 13 juni 2017

Byvandring   Byföreningen representerades av flera styrelsemedlemmar, och kommunen var väl företrädd av två kommunalråd och ett antal tjänstemän. Deltagarna diskuterade framför allt hamnen och problemen med trafik och parkering.

Grillkvällarna   Varje torsdag i juli är det grillning i stationsparken. Den 27 juli utökas programmet med diverse aktiviteter från tidig morgon till sen kväll.

Nya tält   De nyinköpta tälten ska användas endast i samband med byföreningens egna arrangemang. De ska inte hyras eller lånas ut, eftersom risken för kostsamma skador är alltför stor.
Styrelsemötet tisdagen den 9 maj 2017

Möllekuriren   Sommarnumret kommer att delas ut i alla brevlådor med information om byföreningen. Det sker med början den 8 juni.

Byvandring   Politiker och tjänstemän från kommunen besöker Mölle den 13 juni. De gör en rundvandring i sällskap med bland annat Mats Jönsson från styrelsen.

Baden   Föreningen Fågelvikens Vänner får i sommar hela ansvaret för badplatsen i Fågelviken, medan byföreningen går in för Solviken.

Sommarmötet   Hålls på Grand Hôtel den 23 juli klockan 16. Mötet börjar med en extra föreningsstämma för att besluta om stadgeändringar. Medlemsavgiften för 2018 ska också behandlas.

Vinprovning   Följande dagar är inbokade för höstens vinprovningar; den 2 oktober, den 30 oktober och den 20 november.
 
Styrelsemötet söndagen den 23 april 2017

Uthyrning   Den som hyr i stationshuset ska betala hyran senast en vecka i förväg. Dessutom ska hon eller han betala 500 kronor i deposition för att användas vid otillräcklig städning, skadegörelse, nyckelförlust etcetera.

Baden   Styrelsen kommer att anställa tre ungdomar som ska arbeta i Solviken under vecka 24–32. När det gäller Fågelviken diskuterar styrelsen ett avtal för skötseln med Föreningen Fågelvikens Vänner.
Styrelsemötet söndagen den 9 april 2017

Vice ordförande   Styrelsen utsåg Christina Ullenius till vice ordförande.

Sommarens Pyk   Temat för årets utställning är Skepparna och sjöfarten.

Bordtennis   Byföreningen ska köpa ett pingisbord som sätts upp utomhus.
Styrelsemötet tisdagen den 14 mars 2017

Kallbadhus   Mari-Louise Sjöstrand och Lena Johansson Thor informerade styrelsen om sitt projekt. De presenterade cirka 250 namnunderskrifter till stöd för initiativet. Styrelsen är positiv till idén; ett försök görs att bilda en arbetsgrupp.

Kulturdagen  var mycket välbesökt och uppskattad, men antalet inslag var alltför många. En kulturdag ordnas även 2018.

Tält   Styrelsen ska köpa ett nytt tält som är något större än de nuvarande. Tältet invigs vid release-partyt den 16 april för den nya Mölleryd-boken.
Styrelsemötet måndagen den 13 februari 2017

Ekonomi   Bokslutet för 2016 är klart och det ser positivt ut. Kassören ger en rapport på årsmötet.

Fältvandring   Kommunekolog Richard Åkesson kommer att ordna en guidad fältvandring i sommar.

Fågelviken   Styrelsen ska ha ett möte med Föreningen Fågelvikens Vänner för att diskutera skötseln av badplatsen under sommaren.

Pianot   i stationshuset behöver stämmas. Det sker innan Kulturdagen den 26 februari.
Styrelsemötet måndagen den 9 januari 2017

Stadgar   Till årsmötet presenterar styrelsen ett förslag till smärre ändringar i byföreningens stadgar.

Pyk-utställning   Sommarens utställning kommer att ha temat Skepparna och sjöfarten.

Öppet Hus   Onsdagen den 15 mars blir det Öppet Hus i stationshuset. Samtal, fika, film, musik, träffas är några av nyckelorden.

Möten under 2016

Styrelsemötet måndagen den 12 december 2016

Tält   Så kallade paraplytält kommer att köpas in.

Husgrupp   Styrelsen vill få till stånd en grupp av medlemmar som sköter stationshuset, annexet och stationsområdet.

Belysning   Styrelsen kommer att fråga kommunen om ett bidrag till illuminering av det stora oxelträdet bakom stationshuset.
Styrelsemötet måndagen den 14 november 2016

Kulturinslag   Den 29 november visar Frederic Täckström tre filmer i stationshuset, och den 17 januari är det musikkväll under ledning av Tomas Svensson. Den 26 februari arrangerar byföreningen för andra gången en kulturdag.

Kullabergsvägen   Trafikverket har beslutat att en så kallad åtgärdsvalsstudie ska göras i Mölle. Det är en ingående analys av trafiksituationen som ska leda fram till ågärder för att minska trafiken genom byn och göra den säkrare.

Låna tält   Den som har en fest i stationshuset kan hyra byföreningens stora tält för 500 kronor.
 
Styrelsemötet måndagen den 10 oktober 2016

Öppet Hus   Tisdagen den 29 november klockan 18.30 blir det kulturkväll i stationshuset.

Mölleslinga   Kommunen förbereder en slinga på fyra kilometer för promenader och löpning.

Utegym   En plats för utegymnastik med redskap kommer att ordnas i stationsparken, intill beachvolleyplanen.

Stationshuset   Styrelsen prioriterar två åtgärder: en förbättring av akustiken i det stora rummet och en uppfräschning av lägenheten på ovanvåningen. Nya bord och stolar i f.d. väntsalen kommer i andra hand.
Styrelsemötet måndagen den 12 september 2016

Information   Vilken information vill Mölleborna ha?  Kanalerna är flera: Möllekuriren, hemsidan, mejl, anslagstavlan, affischering, flygblad med mera. Styrelsen kommer att informera mer om vilka planer kommunen har för Mölle, liksom om kommande program i Mölle.
 
Nytt piano   Föreningen får ett bättre piano efter en donation. Det kommer väl till pass för höstens och vinterns program.
 
Butiker   Styrelsen vill få veta planerna för öppettider och sortiment i Brandstation och hamndelsboden på Hotel Kullaberg.
 
Badsäsongen   Styrelsen ska följa sommarens bad med företrädare för kommunen.
 
Utegym i Mölle   En idé som ska testas.
Styrelsemötet måndagen den 8 augusti 2016

Högtalare   Byföreningen kommer att köpa en högtalaranläggning för utomhusbruk. Den ska bland annat användas för Valborgsfirandet och Midsommarafton.

Grillkvällar   Torsdagskvällarna i juli blev ett uppskattat inslag. Träffarna kommer att bli en tradition, spår styrelsen.

Belysning   Det stora trädet utanför annexet kommer att illumineras. En elledning är dragen; det återstående arbetet blir klart tidigt i höst.

Stationsklockan   är som bekant inte att lita på numera. Urverket behöver troligen bytas.
Styrelsemötet måndagen den 13 juni 2016

Midsommar   Majstången kommer att kläs på torsdag kväll från klockan 18; Bo Hansson leder arbetet. Klas Jörgensen håller i lekarna på midsommarafton och Lennart Kvistberg står för musiken.

Naturvandring   Kommunekolog Richard Åkesson kommer till Mölle den 22 juni för ett möte/en naturvandring med byföreningens styrelse.

Kulturkväll   I november ordnar byföreningen eventuellt en kulturafton med inslag om litteratur och klassisk musik.

Elavtal   Byföreningarna i Kullabygden har förhandlat fram ett elavtal med Dalakraft som gäller under tre år från den 1 januari 2017. För dem som väljer att ansluta sig blir priset 71,63 öre per kilowattimme.

Hemsida   Styrelsen utser Mats Jönsson till ansvarig utgivare för byföreningens hemsida.
Styrelsemötet måndagen den 9 maj 2016

Möllekuriren   har hittills lagts ut på byföreningens hemsida med två nummers förskjutning. I fortsättningen blir den tillgänglig på webben med ett nummers fördröjning.

Styrelsen är positiv   till det engagemang som ligger bakom bildandet av Fågelvikens Vänner. Samarbetet mellan byföreningen och den nybildade föreningen ska utvecklas.

Sommarmötet   blir i år den 24 juli klockan 14. Som första punkt hålls en extra föreningsstämma för att besluta om årsavgiften för 2017. Dessutom kommer frågan om en stadgeändring upp, föranledd av en motion som bordlades på årsmötet i mars. Styrelsen föreslår avslag på motionen.
Styrelsemötet måndagen den 11 april 2016

Stationsparken   En fast ljusslinga ska monteras i det stora trädet utanför annexet. Två nya bänkar kommer också att köpas in och placeras i trädgården.

Uthyrning   Carola Hannah tar över uppgiften att sköta uthyrningen av stationshuset, annexet och lägenheten.

Gallerigruppen   har följande sammansättning efter de senaste förändringarna: Elisabeth Brenner, Karin Eriksson, Britt Gudmundson, Lillemor Löfgren, sammankallande, och Christer Wallentin.

Hjärt- och lungräddning   En HLR-kurs i mars drog många deltagare. Styrelsen har beslutat att upprepa utbildningen några gånger per år. Kontaktperson i styrelsen är Christina Ståhl Hallengren.
Styrelsemötet måndagen den 8 februari 2016

Italienska vägen   Sommarens Pyk-utställning invigs på Påskafton, alltså den 26 mars klockan 12 utanför Ruffen.

Kulturdag   Mölles kulturdag hölls för första gången den 7 februari och blev en framgång. Arrangemanget kommer tillbaka fastlagssöndagen 2017.
Styrelsemötet måndagen den 11 januari 2016

Brandstationen   Grand Hôtel vill ta över brandstationen för att göra en året runt-öppen matbutik som kombineras med ett café. Byföreningen stöjder förslaget till fullo. Läs styrelsens brev till Péter Kovács

Möllekuriren   Bengt Nilsson tar vid som redaktör efter Birgitta Hansson från och med 2016 nummer 1. Birgitta är tills vidare kvar som ansvarig utgivare.

Avtal om baden   Byföreningen har träffat ett nytt avtal med kommunen om baden i Fågelviken och Solviken.

Möten under 2015

Styrelsemötet måndagen den 14 december 2015

Julmarknaden   Ingemar Löfgren och Katja Löfqvist rapporterar att årets julmarknad avlöpte väl. Många besökare kom och utställarna var överlag nöjda. Fint väder och en populär tomtefar. Inför 2016 års marknad ska styrelsen överväga att gå tillbaka till att ha öppet klockan 12–16, eftersom en stor del av årets publik inte var kvar ända till klockan 17.

Byggnadsminnesförklaring   Länsstyrelsen beslöt ju att inte bevilja byföreningens ansökan om att skydda stationen och stationsområdet. Styrelsen kommer att undersöka möjligheterna att överklaga beslutet.

Mötesdagar 2016   Styrelsen håller fast vid ordningen att träffas den andra måndagen i varje ny månad.
Styrelsemötet måndagen den 9 november 2015

SCA:s simhall   Finns det möjlighet att hyra badet för Mölleborna? Det undrade byföreningen och tog kontakt med stiftelsen som sköter semesterbyn. Svaret blev nej, eftersom anläggningen är till enbart för företagets anställda och pensionärer.

Piano   Det piano som står i stationshusets stora sal kommer att stämmas.

Utställningstema   Temat för Pyk-utställningen sommaren 2016 kommer troligen att vara Italienska vägen.
Styrelsemötet måndagen den 12 oktober 2015

Kulturdag   Den 7 februari 2016 är det premiär för Mölles egen kulturdag. Det börjar klockan 13 och fortsätter en bit in på kvällen. Katten ur tunnan är en traditionell aktivitet, men det blir många andra inslag i och omkring stationshuset.

Avtal med kommunen   Byföreningen arbetar på ett nytt avtal med kommunen om skötseln av baden och ett annat om skötseln av stationsområdet.

Cykelpump   Byföreningen har köpt en kompressor som står i stationshusets källare. Den är kopplad till två slangar på husets baksida. När elinstallationen är klar kan cykelpumpen tas i bruk.

Styrelsemötet måndagen den 14 september 2015

Ljudmiljön   i stationshuset förbättras successivt. Mattor på väggarna, draperier vid de två ytterdörrarna och en ny gångmatta är några av åtgärderna.

Stöd för bokutgivning   Stiernstedt Kockenhus Kulturförening bidrar med 10 000 kronor till byföreningens förstudie om möjligheterna att i ett samlat band ge ut del 1–7 av Mölle-Kullen genom tiderna – Bidrag till Kullabygdens historia av Anders W. Mölleryd.  

Kulturdag/natt   Söndagen den 7 februari ordnar byföreningen Öppet Hus med förtäring, konstutställning, filmvisning, Pyk-bilder med mera; eventuellt i kombination med Katten ur tunnan.

Cykelpump   Byföreningen kommer att installera en kompressor i stationshusets källare.

SCA:s simhall   Finns det möjlighet att hyra stugbyns bad för Mölleborna? Byföreningen tar kontakt med företaget.

Styrelsemötet måndagen den 10 augusti 2015

Prioritering   Under våren 2015 kom flera stora frågor upp i de olika projektgrupperna, bland annat en strandpromenad på Norra Strandvägen, belysning på banvallen och trafiken på Kullabergsvägen under sommaren. Styrelsen beslöt att prioritera trafikfrågan; den tidigare projektgruppen ska återuppta sitt arbete och kommer att utökas.

Avtal med kommunen   Byföreningen samarbetar med kommunen när det bland annat gäller baden och stationsområdet. De avtal som ligger till grund för samarbetet behöver ses över.

Hundar   Under sommaren får hundar inte vistas på badplatserna i Fågelviken och Solviken, men många hundägare bryr sig inte om det. Inför badsäsongen 2016 tar byföreningen initiativ till nya och flera skyltar.

Styrelsemötet måndagen den 6 juli 2015

Tenglodonationen   Många Möllebor och andra intresserade var på plats när Jonas Sjöströms skulptur avtäcktes den 21 juni. En del av den så kallade Tenglodonationen finns kvar. Pengarna ska bland annat användas för att delfinansiera en kompassros utanför ruffen.

Årets Möllebo   har utsetts. Valet offentliggörs på Sommarmötet på Grand Hôtel den 19 juli.

Baden och stationsområdet   Byföreningen föreslår att avtalet med kommunen om skötseln ses över.

Styrelsemötet måndagen den 8 juni 2015

Familjedag – öppen trädgård   ordnas den 12 juli och den 26 juli klockan 14 samlas alla som vill i stationsträdgården. Förslag på aktiviteter: fotboll, beachvolley, boule, brännboll, kubb, picknic, grillning, umgås. Vi beslöt att inhandla trädgårdsmöbler, partytält och grill till stationsträdgården.

Sommarmötet   hålls den 19 juli klockan 14 på Grand Hôtel. Före sommarmötet blir det en extra föreningsstämma med anledning av ändring av stadgarna.

Styrelsemötet måndagen den 11 maj 2015

Valborgsfirandet   Det blev aldrig någon fart på brasan. Lärdomen blev att den ska tändas tidigare, så att den brinner när folk börjar samlas.

Sommarens Pyk-utställning   Invigningen den 9 maj blev lyckad trots att vädret var bistert.  Läs mer   → klicka här.

Möte med kommunen   En delegation från byföreningen träffade Péter Kovács med flera den 6 maj. Vårens fyra projekt presenterades. Läs mer   → klicka här

Föreningarna träffas   Byföreningen har bjudit in övriga föreningar i Mölle till ett möte den 18 maj. Syftet är att diskutera gemensamma frågor och hur föreningarna kan samarbeta.

Styrelsemötet måndagen den 13 april 2015

Nya i styrelsen   Årsmötet valde in Hasse Hansson och Gert Rasmussen i styrelsen efter Klas Jörgensen och Ann-Britt Laestadius.

Ekonomi   Birgitta Hansson, byföreningens kassör, rapporterade att ekonomi är god.  Antalet medlemmar som har betalat för 2015 ligger hittills under budget.

Kompassros   Hamnföreningen har tagit över uppgiften att skaffa en kompassros intill ruffen. Den blir tre meter i diameter och sätts med smågatsten. En del av kostnaden finansieras ur Tenglo-donationen.

Styrelsemötet måndagen den 9 mars 2015

Projekten   Mats Jönsson, Gunilla Larsson och Ingemar Löfgren ska träffa Péter Kovács den 6 maj för att presentera gruppernas arbete.

Hyror   Styrelsen beslutade att ändra hyressättningen för föreningarna som använder stationshuset och annexet. De berörda föreningarna kontaktas av kassören.

Bärbar dator   Byföreningen ska skaffa en bärbar dator som kan användas tillsammans med den nya projektorn.

Styrelsemötet måndagen den 9 februari 2015

Tenglodonationen   Jonas Högströms ruffagubbe kommer att avtäckas söndagen den 21 juni klockan 14. En kompassros framför ruffen ska vara på plats samtidigt.

PYK-donationen   Årets utställning invigs i hamnen lördagen den 9 maj klockan 13. Temat är stenbrytning i Kullaberg.

Akustik i stationslokalen   Styrelsen arbetar vidare med att lösa problemet med den dåliga akustiken.

Medlemsavgifter   Nuvarande kategorier för medlemsavgifter kommer att behållas. Nya medlemmar efter den 1 juli betalar 50 procent av medlemsavgiften.

Mobiltelefon  För att hålla kostnaderna nere annulleras föreningens kontrakt för en säskild mobiltelefon. Den som vill komma i kontakt med någon i styrelsen når henne eller honom via mejl eller mobiltelefon, klicka här.

Styrelsemötet måndagen den 12 januari 2015

Pyk-donationen   Sommarens utställning planeras pågå från mitten av maj till slutet av september. Samma format och samma plats som utställningen 2014. Arbetsnamnet är Berget–Brytningen–Berättelserna.

Pyk-gruppen ska komma med förslag om hur och när studiecirklar kan anordnas för att gå igenom gamla foton etcetera.

Förbättra akustiken i stationslokalen  Styrelsen kontaktar experter och tjänstemän i kommunen angående förslag och kostnader.

Årsavgiften   Det är 280 personer som hittills har betalat medlemsavgiften för 2015. Styrelsen ska undersöka för- och nackdelar med att dela in årsavgiften i medlemskategorier, till exempel enskild och familj.