Hamnen bilder 2019

Här är bilder från arbetena i hamnområdet under vintern 2019. Hamnplanen stensattes och en gradäng byggdes på slänten upp mot Strandvägen. Dessutom lade kommunen om trottoaren utanför husen mitt emot Hotel Kullaberg. Foto Bengt Nilsson

Klicka på bilderna ...

... så blir de större!