Kapellföreningens årsmöte 2021

Årsmötet kommer på grund av pandemin att genomföras digitalt den 25 mars.
Här bifogas underlag och beslutsförslag och du meddelar föreningen om du bifaller alla förslagen till beslut eller om du avslår något eller några av förslagen. Ditt svar vill vi
ha så snart som möjligt, dock senast den 22 mars, så att vi i styrelsen kan sammanställa resultatet på mötet den 25 mars.

Digitalt årsmöte den 25 mars

Från styrelsen
Inbjudan → klicka här
Dagordning  → klicka här
Versamhetsberättelse   → klicka här
Revisionsberättelse   → klicka här
Proposition om värmen  → klicka här
Årsrapport  → klicka här
Budgetförslag 2021 → klicka här
Underlag och beslutsunderlag  → klicka här

Årsmötesprotokoll
Protokoll från det digitala årsmötet   → visas efter mötet

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.