Kapellföreningens årsmöte  2022

Årsmötet kommer efter lättnader i Coronarestriktionerna att genomföras söndagen den 27 februari kl 14:30 i Mölle stationshus.
Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen före den 20 februari.

Välkomna!
Mölle Kapellförening
 

Solstrålar över Öresund  Utsikt från Italienska vägen.
Foto Stig Peterson.