Konst

Byföreningen har två lokaler för utställningar: stationshuset och annexet. Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin.

Utställningar sommaren 2020

Coronapandemin påverkar årets utställningsverksamhet. De planerade utställningarna under påskens Konstrunda blev inte av.

Byföreningen har beslutat att utställningarna under vecka 25, 26 och 27 ställs in. Den 15 maj får utställarna i juli och augusti besked om hur det blir med deras utställningar, vilket beror på hur pandemin utvecklas.

Utställningar sommaren 2019

Utställningarna under sommaren 2019 pågick under tiden den 15 juni–9 augusti. Varje vecka var det en ny utställare i statonshuset respektive annexet.

Lista över alla utställningar 2019   → klicka här
Avslutade utställningar i stationshuset 2019   → klicka här
Avslutade utställningar i annexet 2019  → klicka här

För utställare 2020

Att ställa ut  i stationshuset   → klicka här
Att ställa ut i annexet   → klicka här

Konstgruppen 
Maria Creutzfeldt, Hasse Hansson, Lennart Kvistberg, Per Thorn, Christer Wallentin och
Sonja Öhrbecker.
Maria är sammankallande.

Birgitta Persson  ställde ut i annexet i slutet av juli 2019.

Utställare tidigare år

2018
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här

2017
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här