Konst

Byföreningen har två lokaler för utställningar: stationshuset och annexet. Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin.

Utställningar sommaren 2019

Utställningarna under sommaren 2019 pågick under tiden den 15 juni–9 augusti. Varje vecka var det en ny utställare i statonshuset respektive annexet.

Lista över alla utställningar 2019   → klicka här
Avslutade utställningar i stationshuset 2019   → klicka här
Avslutade utställningar i annexet 2019  → klicka här

För utställare 2020

Att ställa ut  i stationshuset   → klicka här
Att ställa ut i annexet   → klicka här

Konstgruppen 
Maria Creutzfeldt, Magnus Delshammar, Hasse Hansson, Lennart Kvistberg, Per Thorn och Christer Wallentin. Maria är sammankallande.

Birgitta Persson  ställde ut i annexet i slutet av juli 2019.

Utställare tidigare år

2018
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här

2017
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här