Konst

Byföreningen ordnar utställningar i stationshuset och annexet. Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin.

Utställningar sommaren 2020

Coronapandemin påverkade årets utställningsverksamhet. De planerade utställningarna under påskens konstrunda blev inte av, utställningarna i juni ställdes in, och utställningarna i juli och augusti genomfördes i begränsad omfattning, se nedan:

Den 11–17 juli, Anna Gylling, Måleri, Annexet
Den 11–24 juli, Magnus Nordstrand, Metall, Stationshuset
Den 18–24 juli, Helena Bergsten, Måleri, Annexet
Den 25–31 juli, Ingrid Bengtsson, Måleri, Stationshuset
Den 1–7 augusti, Fredrik Bülow, Måleri, Stationshuset

Kontaktuppgifter till utställarna   → klicka här

Affisch för sommarens utställningar   → klicka här

Utställningar sommaren 2019

Utställningarna under sommaren 2019 pågick under tiden den 15 juni–9 augusti. Varje vecka var det en ny utställare i statonshuset respektive annexet.

Lista över alla utställningar 2019   → klicka här
Avslutade utställningar i stationshuset 2019   → klicka här
Avslutade utställningar i annexet 2019  → klicka här

För utställare 2021

Att ställa ut  i stationshuset   → klicka här
Att ställa ut i annexet   → klicka här

Konstgruppen 
Maria Creutzfeldt, Hasse Hansson, Lennart Kvistberg, Per Thorn, och
Sonja Öhrbecker.
Maria är sammankallande.

Fredrik Bülow  ställde ut i stationshuset en vecka i augusti 2020.

Utställare tidigare år

2018
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här

2017
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här