Konst

Byföreningen ordnar utställningar i stationshuset och annexet. Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin.

Utställningar Påsken 2021

Glädjande är att det blir konstutställningar i stationen och Annexet under påsk.
I stationen ställer Mimmi Belfrage Mohlin ut och i annexet Lillemor Löfgren som vanligt med start på långfredagen den 2 april.

Kontaktuppgifter till Mimmi Belfrage Mohlin och till Lillemor Löfgren.
 

För utställare 2021

Att ställa ut  i stationshuset   → klicka här
Att ställa ut i annexet   → klicka här

Konstgruppen 
Maria Creutzfeldt, Hasse Hansson, Lennart Kvistberg, Per Thorn, och
Sonja Öhrbecker.
Maria är sammankallande.

Fredrik Bülow  ställde ut i stationshuset en vecka i augusti 2020.

Utställare tidigare år

2020
Kontaktuppgifter till utställarna   → klicka här

2019
Stationshuset 2019   → klicka här
Annexet 2019  → klicka här

2018
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här

2017
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här