Konst

Byföreningen ordnar utställningar i stationshuset och annexet. Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin.

Utställning Påsken 2021

Glädjande är att det blir konstutställningar i Annexet under påsk.
I annexet ställer Lillemor Löfgren ut med start på långfredagen den 2 april och fram till och med 11 april.

Kontaktuppgifter till Lillemor Löfgren.

I stationen ställer Mölle By- och Kulturförening ut bilder från det gamla Mölle under påskhelgen. Se badhusen, hotellen, affärerna, kaptensvillorna, fartygen och mycket mer.
 

För utställare 2021

Att ställa ut  i stationshuset   → klicka här
Att ställa ut i annexet   → klicka här

Konstgruppen 
Maria Creutzfeldt, Hasse Hansson, Lennart Kvistberg och Per Thorn Maria är sammankallande.

Lillemor Löfgren  ställer ut i annexet påsken 2021.

Utställare tidigare år

2020
Kontaktuppgifter till utställarna   → klicka här

2019
Stationshuset 2019   → klicka här
Annexet 2019  → klicka här

2018
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här

2017
Stationshuset   → Klicka här
Annexet   → Klicka här