Lenas gymnastik

Våren 2021

Lena Johanson-Thor leder utomhusgympa, promenad med stopp för styrketräning och balans måndagar och torsdagar med start kl 9.00 från Annexet.

För mer info ring Lena 0706-331 456 eller maila  lenajt@gmail.com