Mölle vägförening

Dokument från årsmötet för 2016

Protokoll från årsmötet den 27 mars   → klicka här

Dokument inför årsmötet
Kallelse/dagordning   → klicka här
Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsrapport   → klicka här

Dokument från årsmötet för 2015

Kallelse/dagordning   → klicka här
Verksamhetsberättelse   → klicka här
Årsredovisning → klicka här
Revisionsrapport   → klicka här
Valnämndens förslag   → klicka här
Protokoll från årsmötet   → klicka här

Storhallstrappan  byggdes under sommaren 2013 i  vägföreningens regi. Namnet fick den efter att styrelsen bett om förslag i Möllekuriren. Det anknyter till det gamla namnet på backen, Storhallsbacken. Foto Bengt Nilsson