Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år.
Tidningen ska spegla Mölle med omnejd  i dåtid, nutid och framtid.


Ansvarig utgivare

Birgitta Hansson
E-post   → klicka här

070-337 07 65
 

Redaktionskommitté
Jeannette Berglund, Ingemar Löfgren, 
Christina Ullenius.
 
Redaktör

Christina Ullenius

Layout och redigering

Formanda


Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser   → klicka här

Gamla nummer till och med 2019

Gamla nummer av tidningen finns att läsa  → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2021 är 250 kronor för enskild medlem och 350 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 150 kronor per år; för utlandet 250 kronor per år.

Länkar till bilder och dokument

När det finns en eller flera bilder till en artikel som inte ryms i tidningen publicerar vi  den eller dem på hemsidan. Detsamma gäller längre dokument, till exempel myndighetsbeslut och remissyttranden.

Möllekuriren 2020 nr 1
• Kristina Kullenbergs presentation i anslutning till fotot Likeness 3 på Liljevalchs vårsalong → klicka här

Möllekuriren 2019 nr 1
•  Hamnen → klicka här
•  Infartsparkeringen → klicka här