Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Sommarnumret publicerades den 5 juni 2019.

Nästa nummer
Höstnumret kommer ut den 12 september 2019.


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15
 

Redaktionskommitté
Birgitta Hansson, Leif Holmberg, Ingmar Hesslefors,
Gunilla Larsson, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson,
Christina Ullenius och Christer Wallentin.

Redaktör

Vakant

Layout och redigering

Lilla förlaget, Christer Wallentin
E-post   → klicka här

070-844 81 25

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Tidigare nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers förskjutning   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2019 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 110 kronor per år; för utlandet 210 kronor per år.

Höstnumret 2019   publiceras den 12 september.

Ur innehållet: Lennart Kvistbergs utställning, Växtskatten på Krapperup, Flyghavre, Vattenmöllan, Assistanshundar, Ellen Key letar tomt, Kulladöttrarna, Rederier i Kullabygden, Möllebornas dricksvatten, Åsa Johansson om rawfood, Kristina Kullenbergs utställning, Fortsatt debatt om Kullaberg

Innehållsförteckning för numret   → klicka här

Körsång svårslagen lycka

En artikel i sommarnumret handlar om körerna i Brunnby.
Läs ett särtryck   → klicka här

Bildlänkar

När det finns flera bilder till en artikel än som ryms i tidningen publicerar vi dem på hemsidan.

Möllekuriren 2019 nr 1
• Hamnen → klicka här
•  Infartsparkeringen → klicka här