Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Sommarnumret kommer ut den 4 juni 2020.

Nästa nummer
Höstnumret publiceras den 10 september. Tidningen välkomnar manus, bilder och annonser, senast till den 21 augusti.


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15
 

Redaktionskommitté
Leif Holmberg, Ingmar Hesslefors,
Gunilla Larsson, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson,
Christina Ullenius och Christer Wallentin.
 
Redaktör

Vakant

Layout och redigering

Christer Wallentin, Lilla Förlaget
E-post   → klicka här

070-844 81 25

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Gamla nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers fördröjning   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2020 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 130 kronor per år; för utlandet 260 kronor per år.

Vårnumret 2020   publiceras den 4 juni.

Ur innehållet: Cigarettpaketmysteriet, Möllehorisont, Möllehorisont/Corona, Akvarellmålarna i stationshuset, Fungerar även i coronatider, Första dagen på sommarlovet hos Mormor i Mölle, Havet tog och havet gav, I spåren efter friluftsmålaren Olof Krumlinde, Stoika firar Nightingale, Jöns – en frälsningssoldat, Tomas Svensson tröttnar aldrig på att fotografera fåglar, Mer om att begrava sjömän och Möllebor

Innehållsförteckning → klicka här

Bildlänkar

När det finns en eller flera bilder till en artikel som inte ryms i tidningen publicerar vi  den eller dem på hemsidan.

Möllekuriren 2020 nr 1
• Kristina Kullenbergs presentation i anslutning till fotot Likeness 3 på Liljevalchs vårsalong → klicka här

Möllekuriren 2019 nr 1
•  Hamnen → klicka här
•  Infartsparkeringen → klicka här