Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Höstnumret publicerades den 10 september 2020.

Nästa nummer
Julnumret publiceras den 26 november. Tidningen välkomnar manus, bilder och annonser, senast till den 4 november.


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15
 

Redaktionskommitté
Leif Holmberg, Ingmar Hesslefors,  Gunilla Larsson,
Christin Lindholm, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson, 
Petruska Rogmark, Johan Swahn och
Christina Ullenius.
 
Redaktör

Vakant

Layout och redigering

Vakant


Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Gamla nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers fördröjning   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2020 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 130 kronor per år; för utlandet 260 kronor per år.

Höstnumret 2020   publicerades den 10 september.

Ur innehållet: Fritt för det vilda på Vidåsa, Möllehorisont, Mycket har hänt i Vattenmöllan under 2020, En liten rosbetraktelse, Peder Severin Krøyer, Möten mellan Medelhavet, Mårbacka, Mölle, Var är alla kor?, Recension: Storverk om Kullabygdens landskap och färdmedel, Christina Nauclér målar växter sedan 20 år, Jöns – en frälsningssoldat, Andra delen, Debatt: Äntligen är den förfärliga sommaren över

Innehållsförteckning → klicka här

Länkar till bilder och dokument

När det finns en eller flera bilder till en artikel som inte ryms i tidningen publicerar vi  den eller dem på hemsidan. Detsamma gäller längre dokument, till exempel myndighetsbeslut och remissyttranden.

Möllekuriren 2020 nr 4
• Länsstyrelsens beslut om Skånska Kattegatt (67 sidor)
→ klicka här

Möllekuriren 2020 nr 1
• Kristina Kullenbergs presentation i anslutning till fotot Likeness 3 på Liljevalchs vårsalong → klicka här

Möllekuriren 2019 nr 1
•  Hamnen → klicka här
•  Infartsparkeringen → klicka här