Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Höstnumret publicerades den 10 september 2020.

Nästa nummer
Julnumret publiceras den 26 november. Tidningen välkomnar manus, bilder och annonser, senast till den 4 november.


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15
 

Redaktionskommitté
Leif Holmberg, Ingmar Hesslefors,
Gunilla Larsson, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson,
Christina Ullenius och Christer Wallentin.
 
Redaktör

Vakant

Layout och redigering

Christer Wallentin, Lilla Förlaget
E-post   → klicka här

070-844 81 25

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Gamla nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers fördröjning   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2020 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 130 kronor per år; för utlandet 260 kronor per år.

Höstnumret 2020   publicerades den 10 september.

Ur innehållet: Fritt för det vilda på Vidåsa, Möllehorisont, Mycket har hänt i Vattenmöllan under 2020, En liten rosbetraktelse, Peder Severin Krøyer, Möten mellan Medelhavet, Mårbacka, Mölle, Var är alla kor?, Recension: Storverk om Kullabygdens landskap och färdmedel, Christina Nauclér målar växter sedan 20 år, Jöns – en frälsningssoldat, Andra delen, Debatt: Äntligen är den förfärliga sommaren över

Innehållsförteckning → klicka här

Efterlyses
Tidningsarbetet behöver förstärkas med en eller flera personer till redaktionskommittén och till annonsgruppen. Kontakta oss!

Bildlänkar

När det finns en eller flera bilder till en artikel som inte ryms i tidningen publicerar vi  den eller dem på hemsidan.

Möllekuriren 2020 nr 1
• Kristina Kullenbergs presentation i anslutning till fotot Likeness 3 på Liljevalchs vårsalong → klicka här

Möllekuriren 2019 nr 1
•  Hamnen → klicka här
•  Infartsparkeringen → klicka här