Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Julnumret publicerades den 28 november 2019.

Nästa nummer
Vårnumret kommer ut den 12 mars 2020.


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15
 

Redaktionskommitté
Leif Holmberg, Ingmar Hesslefors,
Gunilla Larsson, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson,
Christina Ullenius och Christer Wallentin.

Redaktör

Vakant

Layout och redigering

Lilla förlaget, Christer Wallentin
E-post   → klicka här

070-844 81 25

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Tidigare nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers förskjutning   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2020 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 130 kronor per år; för utlandet 260 kronor per år.

Julnumret 2019   publiceras den 28 november.

Ur innehållet: Intervju med Britt Gudmundson, MT Martina förliste för 19 år sedan, Skratta bäst ... En komedi med drag av operett, musikal och fars, Minnen från livet i Mölle på femtiotalet, Fisket i Mölle, Fader Gunnar – Sveriges Don Camillo, Vattenfrågan på väg att få en lösning, Ålfiske i Mölle 1945, Fortsatt debatt om Kullaberg

Körsång svårslagen lycka

En artikel i sommarnumret handlar om körerna i Brunnby.
Läs ett särtryck   → klicka här

Bildlänkar

När det finns flera bilder till en artikel än som ryms i tidningen publicerar vi dem på hemsidan.

Möllekuriren 2019 nr 1
• Hamnen → klicka här
•  Infartsparkeringen → klicka här