Möllekuriren

Byföreningen ger ut Möllekuriren fyra gånger per år. Den behandlar sådant som rör Mölle med omnejd: aktuella händelser, historiska perspektiv, invånare, kuriosa, information från föreningar med mera.

Aktuellt nummer
Vårnumret publicerades den12 mars 2020.

Nästa nummer
Sommarnumret kommer ut den 4 juni 2020.


Ansvarig utgivare

Leif Holmberg
E-post   → klicka här

070-571 67 15
 

Redaktionskommitté
Leif Holmberg, Ingmar Hesslefors,
Gunilla Larsson, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson,
Christina Ullenius och Christer Wallentin.

Redaktör

Vakant

Layout och redigering

Christer Wallentin, Lilla Förlaget
E-post   → klicka här

070-844 81 25

Tryckeri
Exakta i Malmö

Annonser
Om priser och inlämning   → klicka här

Tidigare nummer

Vi lägger ut tidningen på webben med ett nummers fördröjning   → klicka här

Prenumerera

Bli medlem i byföreningen, så prenumererar du samtidigt på Möllekuriren. Årsavgiften för 2020 är 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för familjemedlemskap. Om du vill ha tidningen per post inom Sverige, kostar det 130 kronor per år; för utlandet 260 kronor per år.

Vårnumret 2020   publicerades den 12 mars.

Ur innehållet: Stephan Balkenhol – Hela världen dras till hans skulpturer, En titt tillbaka på året som gick, Himmelstorp – hembygdsgården är tillbaka, Klang och jubel när Villa Brunnby öppnar, Att slå kattatunnan och dansa till Lille-Jeppsens fiol, Sanningar, Konsertflygeln som hamnade i Mölle, Beethoven 250 år – Hans Pålsson bergsbestigaren, Drömläget i Arild som Ellen Key ratade, Massgravarna utanför Mölle, En antikvaries sonetter, På väg hem efter tjurpremiering i Höganäs, Vid förra sekelskiftet – Mest tyska och danska sommargäster i Mölle, Jane Horney likviderad utanför Mölle.

Innehållsförteckning → klicka här

Bildlänkar

När det finns en eller flera bilder till en artikel som inte ryms i tidningen publicerar vi  den eller dem på hemsidan.

Möllekuriren 2020 nr 1
• Kristina Kullenbergs presentation i anslutning till fotot Likeness 3 på Liljevalchs vårsalong → klicka här

Möllekuriren 2019 nr 1
•  Hamnen → klicka här
•  Infartsparkeringen → klicka här