Annexet – nästa utställning

Den 3–9 augusti
Vernissage lördagen den 3 juli klockan 13–18
Öppet lördag–torsdag klockan 13–18 och fredag klockan 13
–17

Höganäs Fotoklubb • Foto

KONTAKT

Mejl   → t.bertilsson@hotmail.com
Mobil  072-739 15 00
Hemsida  → hoganasfotoklubb.se

Klicka på bilden så blir den större.

Foto av Claes Boström.

Gå vidare – länkar

Nästa utställning i stationshuset   → klicka här
Alla utställningar i sommar   → klicka här