Projekt – butik i Mölle

Uppgift
Undersöka möjligheterna att starta en butik i Mölle

Kontaktperson
Ingemar Löfgren
070-383 38 61
il.lofgren@telia.com

Hjälp till!

Vill du vara med i gruppen som arbetar med detta? Känner du till orter som liknar Mölle och som har lyckats med en egen butik? Vet du någon person som du tror skulle passa som handlare i Mölle? Har du förslag på kringtjänster som butiken skulle kunna erbjuda?

Lägesbeskrivning

Så här presenterades projektet i december i Möllekuriren:

För många av de fastboende vore en året runt-butik en stor tillgång för inköp och som samlingspunkt. För sommarboenden och tillfälliga besökare likaså. Mölle skulle bli ett mer komplett samhälle med en egen butik.

Om man tittar på historien, på de senaste årens butiker, är det lätt att bli uppgiven. Det går aldrig-rösten ekar inom en.

Men … nya tider, nya angreppssätt, nya krafter. Kanske ändå …

En liten arbetsgrupp har börjat sondera möjligheterna. Hur stor köpkraft finns? Hur mycket av den skulle behöva användas i Möllebutiken? Hur mycket skulle sommarboende och turister kunna tillföra? Hur kan kostnaderna hållas på en rimlig nivå? Och framför allt: Vem vill göra ett försök?

Fakta och beräkningar, realism och försiktighet måste vara basen. Men minst lika viktigt är entusiasm, engagemang, arbetsvilja och företagsamhet.

Arbetsgruppen jobbar vidare med frågan. Absolut avgörande för framgång är att få kontakt med rätt person, en kvinna eller man som vill ha »min butik i Mölle« som livsstil. En driftig handlare.

Realistiskt eller endast fromma förhoppningar? Det får vi se.