Pågående projekt

Flera projektgrupper arbetade under våren 2015 och resultatet presenterades för bland annat kommunledningen.

Varje projekt har en egen webbsida. Där finns information om gruppens uppgift, vilka som är med, kontaktperson, länkar till material med mera.

Butik i Mölle   → klicka här
Vägar och trafik   → klicka här
Stationsområdet   → klicka här
Snyggt & trivsamt   → klicka här
 

Mötet med Péter Kovács med flera i kommunledningen skedde den 6 maj.

Läs en sammanfattning av mötet   → klicka här

Trafikkaos   Bilden visar Gyllenstiernas Allé en dag i juli. Vad kan göras för att begränsa trafiken i Mölle under sommaren? Den frågan står i centrum för ett av projekten. Foto Christer Wallentin