Projekt – vägar och trafik

Uppgift
Ge förslag på åtgärder på kort och lång sikt som förbättrar trafiksituationen i Mölle, särskilt under sommarmånaderna.

Projektgrupp
Mats Jönsson
Bengt Nilsson
Gert Rasmussen
Tina Rydberg
Christer Wallentin

Kontakt
molle@info.se

Hjälp oss

Känner du till en ort som liknar Mölle där man har lyckats dämpa trafiken? Har du kontakt med experter, politiker eller andra som du tror kan berika arbetet? Tipsa oss gärna på artiklar, böcker, länkar med mera.
 

Gruppens möten

Det finns utförliga minnesanteckningar från gruppens möten. Klicka på länkarna nedan om du vill veta vad som diskuterades.

Den 26 mars 2015   → klicka här
Den 5 mars 2015   → klicka här
Den 24 februari 2015   → klicka här
Den 2 februari 2015   → klicka här

Den nya busslinjen   till fyren startade sommaren 2014. Den som kom med bil till Mölle kunde parkera bilen på Västra Bangatan och åka gratis från stationshuset. Det är ett exempel på hur man kan minska belastningen på Kullabergsvägen under turistsäsongen. Foto Gunilla Larsson

Brev till Trafikverket

Den 17 februari 2016 skrev byföreningen till Trafikverket och begärde ett möte för att diskutera hur problemen på Kullabergsvägen ska lösas. Läs brevet ...

Verket har svarat i ett brev, daterat den 22 mars 2016. Läs svaret ...