Pyk-samlingen

Bakgrund

Hans-Otto Pyk donerade bilder, klipp, kartor med mera till byföreningen 2011. Materialet är numera deponerat hos Folklivsarkivet i Lund.

2021 års utställning – Utflyktsmål på Kullaberg

Utställningen invigdes torsdagen den 1 juli klockan 15. Den visas i hamnen strax intill ruffen. Den pågår ända till nästa sommar.

Besökarnas väg till Kullaberg
Från Mölle mot Ransvik
Himmelstorp

Pyk-gruppen

En projektgrupp i byföreningen har till uppgift att ordna en årlig utställning med utgångpunkt i Pyk-samlingen. Kontaktpersoner inför 2021 års utställning:

Peter Appelros
peter.appelros19@gmail.com
042-34 71 01

Christina Ullenius • sammankallande
christina.ullenius@gmail.com
070-588 45 00
 

Tidigare års utställningar

2020  Alla vägar bär till Mölle
Utställningen som pdf del A   → klicka här
Utställningen som pdf del B   → klicka här
Utställningen som pdf del C   → klicka här

2019   Husen berättar Mölles historia
Utställningen som pdf del 1   → klicka här
Utställningen som pdf del 2   → klicka här
Utställningen som pdf del 3   → klicka här

2018   Hamnen i Mölle – Dåtid, nutid och framtid
Utställningen som pdf del 1   → klicka här
Utställningen som pdf del 2   → klicka här
Utställningen som pdf del 3   → klicka här

2017   Ett skepp kommer lastat – Skeppare, skutor
Utställningen som pdf del 1   → klicka här
Utställningen som pdf del 2   → klicka här
Utställningen som pdf del 3   → klicka här  

Christina Ullenius i Möllekuriren   → klicka här
Helsingborgs Dagblad   → klicka här

2016   Italienska vägen
Utställningen som pdf del 1   → klicka här
Utställningen som pdf del 2   → klicka här
Utställningen som pdf del 3   → klicka här  

Peter Appelros i Möllekuriren  → klicka här
Broschyr för vandrare   → klicka här
Skyltar längs vägen   → klicka här

2015   Berget–Brytningen–Berättelsen
Utställningen som pdf del 1   → klicka här
Utställningen som pdf del 2   → klicka här
Utställningen som pdf del 3   → klicka här  

Läs mer   → klicka här

2014   Fiske–Fartyg–Fina besök
   Läs mer   → klicka här

2013   Kullaberg från sjösidan
   Läs mer   → klicka här

2012   Pyk-veckan  
   Läs mer   → klicka här

Bilderna nedan   togs under den första Pyk-utställningen 2012. Den hölls i stationshuset, och ett inslag var att
Hans-Otto Pyk kommenterade bilder ur familjealbum som besökarna hade med sig. Foto CeWe