Pyk-samlingen

Bakgrund

Hans-Otto Pyk donerade bilder, klipp, kartor med mera till byföreningen 2011. Materialet är numera deponerat hos Folklivsarkivet i Lund.

Årets utställning – Alla vägar bär till Mölle

Utställningen invigdes den 24 juni och visas i hamnen strax intill ruffen. Den pågår ända till nästa sommar.

Utställningen som pdf del A   → klicka här
Utställningen som pdf del B   → klicka här
Utställningen som pdf del C   → klicka här

Pyk-gruppen

En projektgrupp i byföreningen har till uppgift att ordna en årlig utställning med utgångpunkt i Pyk-samlingen. Kontaktpersoner inför 2021 års utställning:

Peter Appelros
peter.appelros@bahnhof.se
042-34 71 01

Christina Ullenius • sammankallande
christina.ullenius@gmail.com
070-588 45 00

Sonja Öhrbecker
s.ohrbecker@yahoo.com
076-116 60 70

Tidigare års utställningar

2019   Husen berättar Mölles historia
Utställningen som pdf del 1   → klicka här
Utställningen som pdf del 2   → klicka här
Utställningen som pdf del 3   → klicka här

2018   Hamnen i Mölle – Dåtid, nutid och framtid
Utställningen som pdf del 1   → klicka här
Utställningen som pdf del 2   → klicka här
Utställningen som pdf del 3   → klicka här

2017   Ett skepp kommer lastat – Skeppare, skutor
   Christina Ullenius i Möllekuriren   → klicka här
   Helsingborgs Dagblad   → klicka här

2016   Italienska vägen
   Peter Appelros i Möllekuriren  → klicka här
 
  Broschyr för vandrare   → klicka här
   Skyltar längs vägen   → klicka här

2015   Berget–Brytningen–Berättelsen
   Läs mer   → klicka här

2014   Fiske–Fartyg–Fina besök
   Läs mer   → klicka här

2013   Kullaberg från sjösidan
   Läs mer   → klicka här

2012   Pyk-veckan  
   Läs mer   → klicka här

Bilderna nedan   togs under den första Pyk-utställningen 2012. Den hölls i stationshuset, och ett inslag var att
Hans-Otto Pyk kommenterade bilder ur familjealbum som besökarna hade med sig. Foto CeWe