Mölle–Kullen genom tiderna

Bilder från releasepartyt

Den färdiga boken presenterades på påskdagen, den 16 april. Uppskattningsvis 40–50 personer var med i tältet. Birgitta Hansson berättade om arbetet i projektet, och sedan gav övriga projektmedlemmar glimtar ur boken. Efter cirka en timme vidtog mingel och bokförsäljning. Foto Mats Ekberg

Klicka på bilderna ...

... så blir de större!