Sommarmötet 2010

Årets sommarmötet besöktes av ett 90-tal Möllebor. Chatarina Lindgren, byföreningens ordförande, hälsade alla välkomna och redogjorde därefter för vad Byföreningen hade gjort under det senaste året.


Därefter var det Håkan Göthes tur att informera om vägföreningens planer och att än en gång redogöra för den extra utdebiteringen.


Hamnföreningen representerades av Bo Jansson och Per-Johan Holmbeck. Per-Johan redogjorde för föreningens planer inför framtiden och försäkrade att det inte ska byggas bostadhus i hamnområdet.


Avslutningsvis berättade Ralph Torgersson, Hotel Kullaberg, om det som alla har undrat över: Vad händer med hotellet i framtiden? Spännande och intressant information.