Sommarmötet 2011

Ett 70-tal Möllebor samlades på Grand Hôtel för att lyssna till vad byföreningen, hamnföreningen och vägföreningen hade att berätta.

Byföreningens ordförande, Chatarina Lindgren, redogjorde för vad byföreningen hade gjort. Hon framförde styrelsens tack för två donationer: sex teckningar av Gunnar Wallentin och Hans-Otto Pyks hela samling rörande Mölle med omnejd. I samband med detta berättade Hans-Otto om hur hans intresse för Mölle och Kullen började.


Därefter berättade Bo Jansson från hmnföreningen om de planer som finns för hamnen och området däromkring.

Vägföreningens ordförande, Håkan Göthe, informerade om det beslut som fattades på vägföreningens årsmöte: en önskan om att upplösas, och att all skötsel i framtiden ska skötas av Höganäs kommun.

 

Efter diskussioner var det så dags för byföreningen att presentera årets Möllebo. Med tanke på den stora donation som föreningen har fått var det ett enkelt val för styrelsen: Hans-Otto Pyk. En rörd och glad Hans-Otto mottog diplom och blommor från Chatarina Lindgren.

Hans-Otto Pyk   blev Årets Möllebo. Det var ett enkelt val för byföreningens styrelse. Bilden är från den första Pyk-veckan 2012. Ett inslag under veckan var att Hans-Otto tittade på bilder som besökarna hade med sig; han kunde berätta åtskilligt om människor och hus som innehavarna inte visste.