Sommarmötet 2013

Ett 60-tal Möllebor samlades på Grand Hôtel för sommarens traditionellea sommarmöte. Klas Jörgensen hälsade alla välkomna och han redogjorde för det ansvar som byföreningen har och de aktiviteter som den ordnar.

Efter en kort kaffepaus berättade Ingemar Bengtson om hamnföreningen och vad som sker där. Därefter var det vägföreningen och Håkan Göthe som berättade om föreningens framtid och om den asfaltering som pågår i Mölle. Till sist informerade Ingemar Löfgren om den kommande Mölledagen den 27 juli.

Avslutningsvis presenterade byföreningen vem styrelsen hade utsett till årets Möllebo 2013, nämligen Johanna Pyk-Jargård, pro på Mölle Golfklubb. 

Johanna Pyk-Jargård   utsågs till Årets Möllebo 2013.
Läs en intervju med Johanna   → klicka här