Sommarmötet 2014

Mötet hölls den 20 juli och över femtio personer kom trots att det var en av årets varmaste dagar. Mats Jönsson, byföreningens nye ordförande, höll ihop programmet.

Namnbyte.  Först av allt var det ett extra föreningsmöte som fastställde att föreningens nya namn ska vara Mölle By- och Kulturförening. Efter namnskiftet blir det tydligare att föreningens verksamhet till stor del är intriktad på kultur. Exempel på detta är sommarens alla konstutställningar, förvaltningen av Pyk-donationen och ansträngningarna att få stationshuset kulturskyddat.

Ingemar Bengtson berättade om hamnen. Det var länge sedan som så många båtar gästade Mölle som i år. Den tusende båten väntades redan den 21 juli. Mölle är Kullahalvöns i särklass populäraste hamn. Till och med Viken och Höganäs ligger i lä.

De senaste stormarna har gått hårt åt hamnen. Fyren har varit utslagen, men är i funktion igen. Ören behöver byggas på och piren fordrar förstärkning. Hamnföreningen och kommunen delar vanligen på kostnaderna för det som måste repareras eller förbättras i hamnen.

En mötesdeltagare kritiserade att flaggningen i hamnen inte har skötts på vanligt vis. Ingemar höll med om kritiken. Bristerna beror på att den anställde, nye hamnkaptenen sade upp sig i början av juli och de som snabbt fick rycka in fick inte en tillräcklig inskolning. 

På en fråga från publiken om bebyggelsen i hamnen svarade Ingemar att det finns ett omarbetat förslag till en ny detaljplan som ska klubbas i kommunen under 2014. Men sedan tar det troligen flera år innan planerna förverkligas. Hamnföreningen anser att allt bör rivas utom brandstationen och ruffen.

Håkan Göthe informerade om den omfattande asfaltering som kommer att ske under vecka 34–35
i regi av vägföreningen. När det är klart kommer cirka hälften av alla vägar i Mölle att vara nyasfalterade efter de insatser som gjordes under 2013 och som görs i år. Därmed håller Mölles vägar samma standard som vägarna i andra delar av kommunen. Notan för asfalteringen kommer att bli totalt cirka 3,5 miljoner kronor, varav kommunen betalar 25 procent i efterskott.

Kommunen väntas inom kort besluta att den övertar skötsel och underhåll av Mölles vägar och grönområden från och med den 1 januari 2015. Sedan tar det ett par år innan Mölles vägförening är helt avvecklad, och under den tiden kommer det att finnas kvar en styrelse med mycket begränsade uppgifter.

Många andra ämnen var uppe:

Mats Jönsson hyllade Klas Jörgensen, Årets Möllebo, för hans insatser för byn och för byföreningen. Läs mer ...

Mats berättade också om den så kallade Tenglo-donationen på 400 000 kronor som ska användas till en staty i brons av en ruffa-gubbe. Konstverket ska bli klart till sommaren 2015.

Chatarina Lindgren berättade om sommarens Pyk-utställning i hamnen på temat Fiske-Fartyg-Fina besök. Till utställningen hör en hotellpromenad som man kan gå tillsammans med en guide på torgdagarna eller på egen hand med stöd av en karta och ett texthäfte.

Christina Ullenius varnade för Parkslide, ett ogräs som kan vara mycket svårt att bli av med. Det växer bland annat på bullervallen längs Kullabergsvägen i höjd med kapellet. Christina återkommer med tips på motåtgärder, både i Möllekuriren och på hemsidan.

Ingemar Löfgren  gav deltagarna en inblick i slutplaneringen för Mölledagen den 26 juli. Uppläggningen påminner om tidigare års, men några inslag har kommit till. Det har varit ganska lätt att få sponsorer och lotterivinster, vilket tyder på att arrangemanget har ett gott anseende.

På själva Mölledagen behövs många som bär lådor, staplar lastpallar, reser tält och så vidare. Det är – hör och häpna – roligt att vara med och jobba! Ett bra sätt att komma in i föreningens verksamhet och få nya kontakter, menar Ingemar.

Klas Jörgensen redogjorde för föreningens ekonomi. Den är, kort och gott, utmärkt.

 

Klicka på en bild  
om du vill se den i större format.

Många bra förslag

Som avrundning på sommarmötet bjöd byföreningen på kaffe och bulle på terrassen. Men det blev inte bara umgänge och avkoppling.

Mats uppmanade deltagarna att diskturera vad som bör göras för att utveckla Mölle. Han gick sedan runt bland borden och samlade in det som grupperna hade skrivit på Post-it-lappar. Under hösten kommer styrelsen att gå igenom alla förslag och synpunkter och vaska fram sådant som byföreningen bör gå vidare med.

Se vad deltagarna skrev   → klicka här

Sommarmöten tidigare år

Sommarmötet 2013   → klicka här
Sommarmötet 2012   → klicka här
Sommarmötet 2011   → klicka här
Sommarmötet 2010   → klicka här