Styrelse

Styrelsen valdes vid årsmötet i mars 2019. Den har följande sammansättning fram till nästa årsmöte 2020:

Ordförande
Lena Johanson-Thor
070-633 14 56
Mejla till Lena   → klicka här
• Utdelning av Möllekuriren

Vice ordförande

Leif Holmberg
070-571 67 15
Mejla till Leif   → klicka här
• Ansvarig utgivare för Möllekuriren och med i redaktionskommittén, midsommar, Galna torsdan

Sekreterare

Christina Ullenius

070-588 45 00
Mejla till Christina→ klicka här

• Sommarens Pyk-utställning, Kulturgruppen, Möllekurirens redaktionskommitté

Kassör
Birgitta Hansson

070-337 07 65
Mejla till Birgitta → klicka här

Övriga styrelsemedlemmar

Delshammar, Magnus
070-861 69 60
Mejla till Magnus   → klicka här
• Solviken, Konstgruppen, Samrådsgruppen

Birgitta Göransson
070-779 74 38
Mejla till Birgitta   → klicka här
• Vinprovningar

Ame Karlsson
070-573 37 68
Mejla till Ame   → klicka här
• Julmarknaden

Ann-Sophie »Tytan« Spinola
070-834 01 33
Mejla till Tytan   → klicka här
• Uthyrning, Möllekurirens annonsgrupp

Möllekuriren

Ansvarig utgivare
Leif Holmberg, se kontaktuppgifter ovan

Laout och redigering
Christer Wallentin, Lilla Förlaget
070-844 81 25
Mejla till Christer   → klicka här

Redaktionskommitté
Leif Holmberg, Gunilla Larsson, Bengt Nilsson, Ingmar Hesslefors, Ingemar Löfgren, Christina Ullenius, Christer Wallentin

Redaktör
Vakant

Hemsidan • www.molle.se

Webbgubbe  
Christer Wallentin, se kontaktuppgifter ovan

Revisorer
Anna Henricsson
Lars Steen

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Vi rapporterar löpande om det viktigaste från styrelsens sammanträden.

klicka här


Länk till valberedningen   → klicka här


Checklistor och protokoll  → klicka här (endast för styrelsen)