Styrelse

Styrelsen valdes genom det digitala årsmötet i mars 2021.
Vill man komma i kontakt med någon i byföreningen via e-post så använd adressen info@molle.se och skriv namnet på den person du vill nå i ämnesraden.
Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2022:

Ordförande
Birgitta Hansson
070-337 07 65
•  Ansvarig utgivare för Mölle Kuriren

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Lennart Bolin 
070-565 25 08


Kassör
Agneta Forsberg
• Möllekuriren utdelning m.m.

Övriga styrelsemedlemmar

Jeannette Berglund
070-996 43 04
• Facebook, julmarknaden, kulturgruppen, kommunens säkerhetsgrupp, Möllekurirens redaktionskommitté,  vinprovningar

Hans Edenwall
073-426 60 90
• Uthyrning, kalender för inbokning , nycklar, kontaktperson för trädgårdsarbetet

Per Hjelm
073-311 32 15
• Broschyrer, trafikgrupp

Doris Nilsson
070-671 88 16

• Midsommar,  Möllekuriren mottagning

Christina Ullenius

070-588 45 00

• Facebook, kulturgruppen, Mölles historia, Möllekurirens redaktionskommitté, Pyk-utställningen, vinprovningar

Charlotte Westrell
070-857 73 06

• Kontaktperson med kommunen om huset, hustomte, trafikgrupp

Sonja Öhrbecker
076-116 60 70
• Hemsida molle.se, Möllekurirens redaktionskommitté

Möllekuriren

Ansvarig utgivare
Birgitta Hansson

Layout och redigering

Formanda

Redaktionskommitté/Redaktör
Jeannette Berglund, Christin Lindholm, Ingemar Löfgren, Johan Swan, Christina Ullenius och Sonja Öhrbecker

Hemsidan • www.molle.se

Webbredaktör
Sonja Öhrbecker

Revisorer
Anna Henricsson
Åke Järnblad

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Vi rapporterar löpande om det viktigaste från styrelsens sammanträden.

klicka här


Länk till valberedningen   → klicka här


Checklistor och protokoll  → klicka här (endast för styrelsen)

Vårens strandstädning
Ansvarig: Lena Johanson-Thor
Anslagstavlan på annexet
Ansvarig: Gunilla Larsson