Styrelse

Styrelsen valdes genom det digitala årsmötet i mars 2021.
Vill man komma i kontakt med någon i byföreningen via e-post så använd adressen info@molle.se och skriv namnet på den person du vill nå i ämnesraden.
Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2022:

Ordförande
Birgitta Hansson
070-337 07 65
•  Ansvarig utgivare för Mölle Kuriren

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Lennart Bolin 
070-565 25 08


Kassör
Agneta Forsberg
• Möllekuriren utdelning m.m.

Övriga styrelsemedlemmar

?
• Facebook, julmarknaden, kulturgruppen, kommunens säkerhetsgrupp, Möllekurirens redaktionskommitté,  vinprovningar

Hans Edenwall
073-426 60 90
• Uthyrning, kalender för inbokning , nycklar, kontaktperson för trädgårdsarbetet

Per Hjelm
073-311 32 15
• Broschyrer, trafikgrupp

?

• Midsommar,  Möllekuriren mottagning

Christina Ullenius

070-588 45 00

• Facebook, kulturgruppen, Mölles historia, Möllekurirens redaktionskommitté, Pyk-utställningen, vinprovningar

Charlotte Westrell
070-857 73 06

• Kontaktperson med kommunen om huset, hustomte, trafikgrupp


• Hemsida molle.se

Möllekuriren

Ansvarig utgivare
Birgitta Hansson

Layout och redigering

Formanda

Redaktör
Christina Ullenius

Redaktionskommitté

Jeannette Berglund, Ingemar Löfgren, 

Hemsidan • www.molle.se

Webbredaktör
?

Revisorer
Anna Henricsson
Åke Järnblad

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Anmäl din mejladress till byföreningens nyhetsbrev på info@molle.se för att läsa vad som diskuterats på styrelsemötet. Breven kommer ut ungefär två gånger i månaden.
 


Länk till valberedningen   → klicka här


Checklistor och protokoll  → klicka här (endast för styrelsen)

Vårens strandstädning
Ansvarig: Lena Johanson-Thor
Anslagstavlan på annexet
Ansvarig: Gunilla Larsson