Styrelse

Sidan är under bearbetning
Styrelsen valdes genom det digitala årsmötet i mars 2021. Den har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2022:

Ordförande
Birgitta Hansson
070-337 07 65
Mejla till Birgitta → klicka här

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Lennart Bolin 
070-565 25 08

Mejla till Lennart klicka här

Kassör
Agneta Forsberg
Mejla till Agneta   klicka här

Övriga styrelsemedlemmar

Jeannette Berglund
070-996 43 04
Mejla till Jeannette   → klicka här
• Facebook, julmarknaden, kulturgruppen, kommunens säkerhetsgrupp

Hans Edenwall
073-426 60 90
Mejla till Hans klicka här

Per Hjelm
073-311 32 15
Mejla till Per klicka här

Doris Nilsson
070-671 88 16
Mejla till Doris klicka här


Christina Ullenius

070-588 45 00
Mejla till Christina→ klicka här

• Facebook, kulturgruppen, Mölles historia, Möllekurirens redaktionskommitté, Pyk-utställningen, vinprovningar

Charlotte Westrell
070-857 73 06
Mejla till Charlotte klicka här


Sonja Öhrbecker
076-116 60 70
Mejla till Sonja   → klicka här
• Hemsida molle.se

Möllekuriren

Ansvarig utgivare
?

Layout och redigering

Formanda

Redaktionskommitté
Christin Lindholm, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson,
Petruska Rogmark, Johan Swan och
Christina Ullenius

Redaktör
Vakant

Hemsidan • www.molle.se

Webbredaktör
Sonja Öhrbecker

Revisorer
Anna Henricsson
Åke Järnblad

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Vi rapporterar löpande om det viktigaste från styrelsens sammanträden.

klicka här


Länk till valberedningen   → klicka här


Checklistor och protokoll  → klicka här (endast för styrelsen)

Vårens strandstädning
Ansvarig: Lena Johanson-Thor
Anslagstavlan på annexet
Ansvarig: Gunilla Larsson