Styrelse

Styrelsen valdes genom det digitala årsmötet i maj 2020. Den har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2021:

Ordförande
Lena Johanson-Thor
070-633 14 56
Mejla till Lena   → klicka här
• utdelning av Möllekuriren

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Christina Ullenius

070-588 45 00
Mejla till Christina→ klicka här

• Facebook, kulturgruppen, Mölles historia, Möllekurirens redaktionskommitté, Pyk-utställningen, vinprovningar

Kassör
Birgitta Hansson

070-337 07 65
Mejla till Birgitta → klicka här

Övriga styrelsemedlemmar

Jeannette Berglund
070-996 43 04
Mejla till Jeannette   → klicka här
• Facebook, julmarknaden, kulturgruppen, kommunens säkerhetsgrupp

Magnus Delshammar
070-861 69 60
Mejla till Magnus   → klicka här
• kulturgruppen, Mölles historia, Solviken

Anders Enerstedt
073-023 90 80    
Mejla till Anders   → klicka här
• Facebook, inköp av förbrukningsmaterial, julmarknaden, kulturgruppen, möllewebben

Birgitta Göransson
070-779 74 38
Mejla till Birgitta   → klicka här
• vinprovningar

Leif Holmberg
070-571 67 15
Mejla till Leif   → klicka här
• Ansvarig utgivare för Möllekuriren och med i redaktionskommittén, Galna dan, Mölles historia

Ann-Sophie »Tytan« Spinola
070-834 01 33
Mejla till Tytan   → klicka här
• uthyrning, Möllekurirens annonsgrupp, att välkomna nyinflyttade

Sonja Öhrbecker
076-116 60 70
Mejla till Sonja   → klicka här
konstgruppen, Mölles historia, Pyk-utställningen, Solviken, vinprovningar

Möllekuriren

Ansvarig utgivare
Leif Holmberg, se kontaktuppgifter ovan

Laout och redigering
Vakant

Redaktionskommitté
Leif Holmberg, Ingmar Hesslefors, Gunilla Larsson,
Christin Lindholm, Ingemar Löfgren, Bengt Nilsson,
Petruska Rogmark, Johan Swan och
Christina Ullenius

Redaktör
Vakant

Hemsidan • www.molle.se

Webbredaktör
Sonja Öhrbecker

Revisorer
Per Delshammar
Anna Henricsson

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Vi rapporterar löpande om det viktigaste från styrelsens sammanträden.

klicka här


Länk till valberedningen   → klicka här


Checklistor och protokoll  → klicka här (endast för styrelsen)

Vårens strandstädning
Ansvarig: Mats Jönsson
Anslagstavlan på annexet
Ansvarig: Gunilla Larsson