Styrelse

Styrelsen valdes genom det digitala årsmötet i mars 2021.
Vill man komma i kontakt med någon i byföreningen via e-post så använd adressen info@molle.se och skriv namnet på den person du vill nå i ämnesraden.
Styrelsen har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2022:

Ordförande
Birgitta Hansson
070-337 07 65
•  Ansvarig utgivare för Mölle Kuriren

Vice ordförande

Mats Jönsson
070-575 11 28

Sekreterare

Lennart Berg
070-284 94 47


Kassör
Agneta Forsberg
• Möllekuriren utdelning m.m.

Övriga styrelsemedlemmar

Lennart Bolin
070-565 25 08

Hans Edenwall
073-426 60 90

Per Hjelm
073-311 32 15

Stefan Bengtsson
073-316 90 33


Christina Ullenius

070-588 45 00


Charlotte Westrell
070-857 73 06


• Hemsida molle.se

Möllekuriren

Ansvarig utgivare
Birgitta Hansson

Layout och redigering

Formanda

Redaktör
Christina Ullenius

Redaktionskommitté

Jeannette Berglund, Ingemar Löfgren, 

Hemsidan • www.molle.se

Webbredaktör
?

Revisorer
Anna Henricsson
Åke Järnblad

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Anmäl din mejladress till byföreningens nyhetsbrev på info@molle.se för att läsa vad som diskuterats på styrelsemötet. Breven kommer ut ungefär två gånger i månaden.
 


Länk till valberedningen   → klicka här


Checklistor och protokoll  → klicka här (endast för styrelsen)

Vårens strandstädning
Ansvarig: Lena Johanson-Thor
Anslagstavlan på annexet
Ansvarig: Gunilla Larsson