Styrelse

Styrelsen valdes genom det digitala årsmötet i maj 2020. Den har följande sammansättning fram till årsmötet i mars 2021:

Ordförande
Lena Johanson-Thor
070-633 14 56
Mejla till Lena   → klicka här
• utdelning av Möllekuriren

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Christina Ullenius

070-588 45 00
Mejla till Christina→ klicka här

• Facebook, kulturgruppen, Mölles historia, Möllekurirens redaktionskommitté, Pyk-utställningen, vinprovningar

Kassör
Birgitta Hansson

070-337 07 65
Mejla till Birgitta → klicka här

Övriga styrelsemedlemmar

Jeannette Berglund
070-996 43 04
Mejla till Jeannette   → klicka här
• Facebook, julmarknaden, kulturgruppen, kommunens säkerhetsgrupp

Magnus Delshammar
070-861 69 60
Mejla till Magnus   → klicka här
• kulturgruppen, Mölles historia, Solviken

Anders Enerstedt
073-023 90 80    
Mejla till Anders   → klicka här
• Facebook, inköp av förbrukningsmaterial, julmarknaden, kulturgruppen, möllewebben

Birgitta Göransson
070-779 74 38
Mejla till Birgitta   → klicka här
• vinprovningar

Leif Holmberg
070-571 67 15
Mejla till Leif   → klicka här
• Ansvarig utgivare för Möllekuriren och med i redaktionskommittén, Galna dan, Mölles historia

Ann-Sophie »Tytan« Spinola
070-834 01 33
Mejla till Tytan   → klicka här
• uthyrning, Möllekurirens annonsgrupp, att välkomna nyinflyttade

Sonja Öhrbecker
076-116 60 70
Mejla till Sonja   → klicka här
konstgruppen, Mölles historia, Pyk-utställningen, Solviken, vinprovningar

Möllekuriren

Ansvarig utgivare
Leif Holmberg, se kontaktuppgifter ovan

Laout och redigering
Vakant

Redaktionskommitté
Leif Holmberg, Gunilla Larsson, Bengt Nilsson, Ingmar Hesslefors, Ingemar Löfgren, Christina Ullenius

Redaktör
Vakant

Hemsidan • www.molle.se

Webbgubbe  
Vakant

Revisorer
Per Delshammar
Anna Henricsson

Revisorssuppleant
Håkan Göthe

Vad hände på styrelsemötet?

Vi rapporterar löpande om det viktigaste från styrelsens sammanträden.

klicka här


Länk till valberedningen   → klicka här


Checklistor och protokoll  → klicka här (endast för styrelsen)

Vårens strandstädning
Ansvarig: Mats Jönsson
Anslagstavlan på annexet
Ansvarig: Gunilla Larsson