Vårtalet 2015

Årets vårtal hölls av Bosse Hansson som i år firar sin fyrtionionde säsong i Mölle. Förutom den sedvanliga hyllningen till våren talade han om Mölles själ och betydelsen av att beakta den i den framtida utvecklingen och förnyelsen av vår by.

Han fann Mölles själ i fisketiden, sjöfartstiden och turismen med Gustaf Elfversson som den store entreprenören och pionjären. Dessa är de viktigaste näringarna som starkt påverkat byns utveckling de senaste tre hundra åren.

Han lyfte fram den breda och djupa kompetens som finns bland Mölles innevånare och vänner. Han nämnde särskilt entreprenörskapet som är starkt representerat, liksom den mycket omfattande dokumentation som finns i bland annat böcker och bilder från Möllevänner som Pyk, Möllerryd, Täckström och Knavfe och fotograferna Lundh, Rube och Kronholm.

Bosse Hansson uppmanade deltagarna att ta utgångspunkt i Mölles tradition och själ att använda all den kompetens som finns i byn för att genomföra en fortsatt dynamisk och målmedveten utveckling och förnyelse av byn.