Valberedning

Karin Eriksson – sammankallande
070-245 04 01
karin@ugerup.mu


Åke Järnblad
070-811 42 53
ake.jarnblad@telia.com

Ingemar Löfgren
070-383 38 61
il.lofgren50@gmail.com

Sommarmöte på Grand. Bilden är från insläppet 2018; mer än 80 personer ville vara med. Foto CeWe
Sommarmöte på Grand. Bilden är från insläppet 2018; mer än 80 personer ville vara med. Foto CeWe