Valberedning

Ingemar Löfgren – sammankallande
070-383 38 61
il.lofgren50@gmail.com
 

Lena Johanson-Thor
070-633 14 56
lenajt@gmail.com

En tredje person utses vid en extra stämma
 

Sommarmöte på Grand. Bilden är från insläppet 2018; mer än 80 personer ville vara med. Foto CeWe
Sommarmöte på Grand. Bilden är från insläppet 2018; mer än 80 personer ville vara med. Foto CeWe