Valberedning

Karin Eriksson – sammankallande
070-245 04 01
karin@ugerup.mu


Ingemar Löfgren
070-383 38 61
il.lofgren50@gmail.com

Åke Järnblad
070-811 42 53
ake.jarnblad@telia.com

Sommarmötet 2018 på Grand. Bilden är från insläppet; mer än 80 personer ville vara med. Foto CeWe
Sommarmötet 2018 på Grand. Bilden är från insläppet; mer än 80 personer ville vara med. Foto CeWe